Dva asistenti prevence kriminality pracují v obci od roku 2011, jejich činnost se podle obrnické starostky Drahomíry Miklošové (ODS) osvědčila. Cílem projektu je podle ní snížit ve spolupráci s městskou i státní policií počet trestných činů a přestupků, a tím posílit pocit bezpečí obyvatel. "Aktivity asistentů se soustřeďují na střed obce a panelové sídliště, kde žije nejvíce problémových a sociálně slabých rodin, zejména romského etnika," řekla Miklošová.

Dva domovníci působí v obecních panelových domech od letošního července, jejich financování je zajištěno z dotace do konce roku. "Pomáhají nájemníkům bytů s různými menšími opravami a zároveň chrání obecní majetek. Pokud ministerstvo tento dotační titul vyhlásí i pro příští rok, určitě se přihlásíme," doplnila Miklošová.

Peníze z dotace chce obec využít také k zabezpečení panelového domu č. p. 198 v sídlišti Nová výstavba. Šestipatrový dům radnice nechala před čtyřmi lety kompletně zrekonstruovat. Příměstské tábory obec organizuje ve spolupráci se sdružením Duhovka vždy v době letních prázdnin od roku 2009. Určený je pro děti z rizikového prostředí. "Dobu v táboře tráví smysluplně a aktivně. Sport, tanec, hudba či výtvarný projev doplňují besedy a přednášky zaměřené na prevenci závadového chování a dodržování společenských norem a konvencí," vysvětlila Miklošová.

O příspěvek obec požádá také Radu vlády pro záležitosti romské menšiny, její pomocí chce v příštím roce financovat terénní práci. Teď má obec dva terénní pracovníky, nejčastěji lidem radí se zaměstnaností, dluhy a bytovými problémy.

Letos Obrnice získaly od ministerstva vnitra dotaci na tři projekty prevence kriminality s celkovými náklady 623.700 korun. Příspěvek činí 567.000 korun, zbytek představuje desetiprocentní finanční spoluúčast obce.

Obrnice letos získaly od Rady Evropy cenu za vzorovou integraci Romů do většinové společnosti. Cenu Dosta! získávají obce, které zavedly novátorské a úspěšné způsoby začlenění Romů do života společnosti.