V nich byly většinou textilní výrobky, které k adresátům díky nepoctivosti zaměstnankyně vůbec nedošly. Obviněná žena tímto jednáním způsobila škodu ve výši 37 tisíc korun.

(ls)