Znalecký posudek Herkommerové je v rozporu se všemi třemi dalšími posudky, které k dané věci vznikly. Lehká se hájila tím, že před jízdou užila bromhexin a stopangin a měla v puse žvýkačku. Hlídka Lehkou zastavila v Mostě v prosinci 2019 poté, co sledovala její jízdu ve městě. Při dechové zkoušce policisté ženě naměřili 1,8 promile alkoholu. Po pěti minutách naměřená hodnota činila 1,75 promile. S krevním testem Lehká nejprve souhlasila, následně ho odmítla. Znalci se shodli na tom, že po požití uvedených léků by musel být pokles hladiny alkoholu během pěti minut určitě výraznější. Za řízení v opilosti dostala podmínku, peněžitý trest a přišla o talár. Nejvyšší soud odmítl její dovolání.

Znalkyně nejprve řízení napadla kvůli údajnému procesnímu pochybení. Soud se s tím neztotožnil. Během řízení opakovaně Herkommerová uváděla, že dechové zkoušky nebyly provedeny správně. Obhajoba žádala předvolání policistů, kteří Lehkou zastavili. Soudce to dnes zamítl stejně jako všechny další návrhy obhajoby včetně připojení celého spisu Lehké nebo vyjádření Českého metrologického institutu nebo opakovaný výslech jednoho ze znalců. Soudce Jan Hartman uvedl, že se neřeší nesprávný postup policejního orgánu, ale znalecký posudek a jeho závěry, na kterých Herkommerová setrvala. "Znalkyně v oboru zdravotnictví odvětví toxikologie vědomě a v rozporu s poznatky, pro který obor vykonává, ve snaze umožnit jiné osobě dosáhnout zbavení se trestní odpovědnosti zhotovila na žádost doktorky Markéty Lehké pro potřeby trestního řízení znalecký posudek, v němž v rozporu s objektivně zjištěným stavem uvedla, že je více než pravděpodobné, že hladina alkoholu v krvi Lehké byla nulová a jmenovaná neřídila auto pod vlivem alkoholu a bromhexin a stopangin ovlivnily výsledky dechových zkoušek, které nemají žádnou vypovídající hodnotu," uvedl Hartman.

Okresní soud v Mostě.
Znalec u soudu v Mostě podpořil zjištění, že bývalá soudkyně řídila opilá

Za křivou výpověď Herkommerové hrozil trest odnětí svobody až na tři roky. Státní zástupce Václav Richter navrhl v závěrečné řeči peněžitý trest 100 000 korun a zákaz činnosti na dva roky. Znalkyně nemá žádný záznam v trestním rejstříku nebyla řešena pro žádný přestupek. "Jednání lze považovat za ojedinělý exces, byť velmi závažný," uvedl Hartman.

Herkommerová v závěrečné řeči uvedla, že neměla sebemenší důvod napsat nepravdivý znalecký posudek. O sepsání posudku ji požádala Lehká, vypracovala ho 2. ledna 2020. Řekla, že neměla důvod nevěřit zadavatelce to, co jí o případu řekla. Připustila, že něco mohla v posudku napsat trochu jinak. Podle soudce mohla odmítnout vypracování posudku. Herkommerová uvedla, že trestní řízení má dopad na její profesní a osobní život a nemá ani už zájem dál znaleckou činnost vykonávat, jako znalec zdravotnictví v oboru toxikologie působí 20 let.