Strážníci po příjezdu v bližším okolí diskotéky spatřili skupinu asi pěti osob, z nichž jedna v rukách držela předmět připomínající nůž dlouhý asi 60 cm, tzv. mačetu a šermovala s ní před zbývajícími osobami. V zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví všech zúčastněných osob na místě veřejně přístupném strážníci 22letého muže vyzvali " jménem zákona odložte zbraň". Muž této výzvy neuposlechl a začal strážníky verbálně hrubě napadat. Strážníci z důvodu ochrany bezpečnosti zúčastněných osob i své vlastní museli proti muži použít donucovací prostředky. Zajištěnou zbraň i zadrženého muže následně předali k dalšímu šetření Policii ČR.