Vyslechnutím dvou novinářů pokračoval Okresní soud v Mostě v projednávání žaloby na ochranu osobnosti, kterou na ředitele Stavebního bytového družstva Krušnohor Františka Rybu podala Mostečanka romského původu Iveta Theuserová. Ředitele velkého družstva, který je zároveň sekretářem politického uskupení Sdružení Mostečané Mostu, žalovala za jeho urážlivý výrok otištěný v celostátním tisku. Soud ve čtvrtek 8. dubna ještě verdikt nevynesl, rozsudek vyhlásí příští týden. „Byly provedeny všechny zbývající důkazy a výslechy svědků, takže už jenom záleží na rozhodnutí,“ řekl Deníku soudce Rudolf Malý.

Justice řeší tvrzení „Ta cikánka prolhaná? Myslíte tu cikánku, co má IQ bublajícího bahna?“, které v září 2018 zveřejnil jako Rybovu citaci týdeník Respekt. Výrok se týkal Theuserové, která patří k oponentům ředitele. Urážku zaznamenala během novinářského rozhovoru s Rybou redaktorka Respektu Ivana Svobodová a dala ji do reportáže popisující neklidnou sociální situaci v Mostě před komunálními volbami, kdy družstvo dlouhodobě kritizující Romy usilovalo přes své politické sdružení o vítězství a slibovalo mimo jiné vybudování tzv. vesnice pro lůzu.

Jádrem současného sporu je tato pasáž v reportáži týdeníku Respektu (38. číslo, září 2018): …Některým domům se už podařilo od Krušnohoru odtrhnout – třeba domu, kde revoltu nesouhlasící se správou Krušnohoru vedla obyvatelka Iveta Theuserová, která, jak popsala v tisku, přišla na nesrovnalosti v účetnictví svého domu. „Ta cikánka prolhaná? Myslíte tu cikánku, co má IQ bublajícího bahna?“ rozzlobí zmínka o nespokojencích Františka Rybu…

Svobodová u soudu uvedla, že ředitel citovaná slova skutečně řekl. Fotožurnalista Milan Jaroš, který tehdy redaktorku doprovázel, její slova potvrdil. Novinářka si rozhovor natáčela, ale záznam po čase smazala jako řadu jiných nahrávek.

Nadia M. obžalovaná z pokusu o vraždu u krajského soudu 4. února 2020.
Útočila kvůli stovce na kočičí žrádlo. Ženě hrozí u soudu 18 let

Zveřejnění výroku bylo podle redaktorky ve veřejném zájmu – chtěla ukázat, jak uvažuje a mluví o konkrétních lidech romského původu vlivná osobnost, která stojí za politickým subjektem. „Považovala jsem to za důležité,“ řekla Deníku Svobodová.

„Naše argumenty byly v podstatě stejné jako dosud. Pan Ryba se necítí vinný. Uvidíme, jak dopadne rozsudek,“ shrnula čtvrteční soudní jednání právní zástupkyně žalovaného Bibiana Mareková.

Výpovědi svědků Theuserovou povzbudily. „Paní Svobodová nejen potvrdila, že to František Ryba řekl, ale přiblížila ho i jako člověka, o němž je známo, že na Mostecku dlouhodobě utváří komunální politiku a negativní vztahy mířené proti Romům,“ sdělila žalobkyně.

Její advokát David Strupek po jednání poznamenal, že svědci pomohli objasnit zásadní sporný moment, zda urážlivý výrok zazněl, či nikoliv. „Paní redaktorka a fotograf, který byl přítomen rozhovoru, potvrdili, že si výrok vybavují i s časovým odstupem,“ podotkl. Redaktorka u soudu také popsala, jak se při psaní reportáže postupuje. „Po přepisu záznamu si výrok znovu ověřovala. Vyloučila, že by uvedla něco, co by (Ryba) neřekl,“ dodal advokát.

Soud v Teplicích rozplétá sérii přepadení benzínek a pošty v Ústeckém kraji.
Tři benzínky a pošta. Trojlístek lupičů má u teplického soudu co vysvětlovat

Ivana Svobodová je zkušená novinářka s dlouholetou praxí. Často navštěvuje problematické či sociálně vyloučené lokality a hovoří s lidmi o vztazích mezi majoritní společností a menšinami. Názory v Mostě jí roce 2018 připadaly mnohem vyhrocenější až rasistické.

K podobnému závěru došel ve stejné době reportér britského celostátního televizního zpravodajství Channel 4 News Paraic O'Brien, který v předvolebním Mostě mapoval projevy nesnášenlivosti. Jeho reportáž odvysílaná v říjnu 2018 byla součástí seriálu krátkých dokumentů o vzestupu rasismu a xenofobie v Evropě. Reportéra zaujal i volební slogan Sdružení Mostečané Mostu „Nepřizpůsobivé není třeba řešit, ale vyřešit“. 

Iveta Theuserová, DiS.
Je diplomovanou specialistkou v oborech sociální pedagogika a sociálně správní činnost. V minulosti vedla sociální a protidrogovou poradnu v litvínovském Janově. Nyní je sociální pracovnicí Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Je občanskou členkou Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

O současné žalobě

Podle žaloby hrubě dehonestující výrok ředitele družstva neoprávněně zasáhl do práva Theuserové na ochranu její cti a dobré pověsti, včetně práva na ochranu před nerovným zacházením z důvodu etnické příslušnosti. Theuserová požaduje u soudu omluvu a náhradu újmy ve výši padesát tisíc korun. Už dříve uvedla, že citovaný výrok negativně ovlivnil její soukromý a pracovní život, pobouřil její rodinu i kolegy.

Soudnímu jednání předloni předcházela předžalobní výzva, aby se ředitel do budoucna nactiutrhačných tvrzení zdržel, zajistil na vlastní náklady v týdeníku uveřejnění omluvy a uhradil újmu. Právní zástupce ředitele výzvě nevyhověl a požadavky označil za zcela neopodstatněné. Předtím se konalo přestupkové řízení, které správní orgán zastavil, protože řediteli skutek neprokázal. Na předžalobní upomínku údajně reagoval tak, že rozhovor s redaktorkou neautorizoval, a odpovědnost odmítl. Žalobkyně však byla jiného názoru a loni v červnu se obrátila na soud.

Padělání diplomů. Ilustrační foto.
Žena z Mostu předložila falešný diplom. Hrozí jí tři roky ve vězení

Krušnohor už dříve pokárala za cílené zveřejňování protiromských příspěvků v jeho družstevním zpravodaji veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Poukázala na to, že zostuzující výroky jsou v moderní demokratické společnosti, jež má zachovávat respekt k lidským právům, nepřijatelné. Krušnohor se hájil tím, že pouze popisuje realitu.

Ryba a Theuserová byli před třemi ve sporu, který se týkal domovní správy. Theuserová byla tehdy předsedkyní výboru Společenství vlastníků bl. 331 v Mostě, který ukončil s Krušnohorem smlouvu o správě nemovitosti.

Sdružení Mostečané Mostu v letech 2006 – 2014 ovládalo mosteckou radnici, protože dvakrát po sobě vyhrálo komunální volby. Nyní je s menším počtem zastupitelů v opozici, ale podpořilo výstavbu prvního kontejnerového domu v Chanově.