Jde o mimořádně nebezpečné chování ohně, kdy prudce vzplanou drobné hořlavé částice obsažené v kouři v místnostech, kde dlouho hořelo za malého přístupu vzduchu. Když se zvětší přísun kyslíku například otevřením dveří, dojde k výšlehu masy ohně. Jevy jako back draft a flash over, se dají nasimulovat jen za specifických podmínek. Jednotky cvičily ve výcvikovém prostoru Hamry u Prostějova.