Dalších 19 aut je neznámo kde. Schůze věřitelů tak většinu z nich odradila a opustili litoměřickou jednací síň ještě před jejím skončením.

Nároky vzneslo 337 věřitelů, z nichž většina společnosti zaplatila zálohu za dodání plastových oken desítky tisíc, ale firma jim okna nedodala. Insolvenční řízení takového rozsahu prý na Krajském soudě v Ústí nad Labem nepamatují, a tak museli jednání přesunout do Litoměřic, kde je v budově okresního soudu jediný dost velký sál. Do něj nakonec dorazilo okolo 200 lidí. "Insolvenci takového rozsahu nepamatuje nikdo, s kým jsem na soudu mluvila," řekla mluvčí krajského soudu Irena Jeřábková.

Insolvenční řízení s Fritalem bylo zahájeno 20. prosince, návrh podali zaměstnanci firmy. Ústecký krajský soud rozhodl o úpadku 14. února. "Je zřejmé, že jediným možným řešením je konkurz," řekla dnes při jednání soudkyně Eva Sixtová.

Celkem firma dluží více než 38 milionů korun, přes 12 milionů si nárokují takzvaní zajištění věřitelé, především banky a leasingové společnosti, kteří mají přednostní nárok na vyplacení svých pohledávek. V majetku firmy je podle insolvenčního správce Přemysla Kamenáře především areál v Roudnici. "Jedná se na první pohled o rozkradenou společnosti. Jsou tam papíry na zemi, zbyly tam stoly, židle," popsal majetkové poměry. Přesto tam správce nechal vyměnit zámky, aby si areál zachoval alespoň současnou hodnotu.

Společnost Frital vlastní 35 aut, ale správci se jich podařilo najít jen šest. Pět z nich musel nechat odtáhnout, protože byla nepojízdná. "V současné době jsou uzamčená v Děčíně. Znalec zpracuje jejich ocenění," dodal s tím, že by si od toho příliš nesliboval. Dále uvedl, že účetnictví společnosti zmizelo.

Další majetek společnosti jsou stoly a židle v několika pobočkách. Od některého z věřitelů se ozvalo, ať správce majetek vydraží. "Mohl bych dražit stoly a židle. Ale musel bych je dražit dohromady, což by nikdo nekoupil. Jsem v situaci, kdy budu těžko hledat zájemce. Nejlepší by bylo, kdyby si to koupil někdo z vás," odvětil Kamenář. "To tam kromě těch pěti nepojízdných aut a stolů a židlí není žádný majetek?" zeptal se jiný z věřitelů. Dostalo se mu napůl vážné odpovědi, že tam asi budou ještě nějaké skříňky.

Jak se postupně odhalovala majetková situace firmy Frital, byli přítomní věřitelé čím dál nespokojenější. "Stejně nedostaneme ani korunu," ozvalo se z pléna. Konkurzní správce Přemysl Kamenáč musel přítomným věřitelům, především starší generace vysvětlit, že insolvenční řízení a trestně-právní řízení nejsou totéž.

Současně s insolvenčním řízením pokračuje také policejní vyšetřování jednatele Zsolta Daniše a společníků Pavla Červeného a Aleše Brázdy. "Daniš byl pravděpodobně bezdomovec. Dostal 250 eur za to, že dělal bílého koně," informoval věřitele insolvenční správce. Zástupce krajského státního zástupce věřitele vyzval, aby si stanovili společného zmocněnce, který bude vykonávat práva poškozených v soudním řízení. "Policejní vyšetřování probíhá, nemůžeme vzhledem k tomu podávat podrobnosti," dodal.

Shromáždění věřitelé, které neodradila ani vidina špatné návratnosti jejich pohledávek, si v závěru schůze zvolili věřitelský výbor pro komunikaci s insolvenčním správcem. "Výbor vyslovuje souhlas s náklady řízení nebo s prodejem majetku," vysvětlil jim správce.