Jedná se o dva chlapce. Lenivý život bez povinné školní docházky jim začal v roce 2013. Otec a matka podle policie na syny řádně nedohlíželi a umožnili jim vést zahálčivý živo. Porušili tak svou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. „Nezletilí vykazovali stovky omluvených i neomluvených hodin v jedné základní škole, kam měli docházet," sdělila policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Není to ojedinělý případ. V minulosti se například řešila 13letá žákyně sedmé třídy, která zameškala 862 vyučovacích hodin, z toho 766 měla neomluvených. Rodiče ji dokonce z jedné školy odhlásili, ale do druhé už nezapsali. Jejich dcera moc nechodila ani do nižších ročníků a rodiče za to tehdy byli odsouzeni k podmíněnému trestu.

Na Ostravsku, kde mají také problém se záškoláctvím dětí, začala tamní radnice pořádat pro pedagogy ze škol ve svém obvodě besedy na téma neomluvených absencí. „Neřešíme ani tak to, že by děti chodily klasicky za školu, tak jak to bývalo za nás. V dnešní době má záškoláctví úplně jiný rozměr. Rodiče své děti totiž většinou kryjí," přiblížil ředitel jedné z ostravských základních škol. Na volné pondělky a pátky, které se u žáka často objevují, si učitelé dávají pozor a při jejich podezřele častém opakování informují rodiče. „Někteří z nich jsou však agresivní a není výjimkou, že nás rodič pošle do háje," dodal ředitel.

Členové pedagogického sboru škol jsou na besedách seznamováni s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí a s pojmem ohrožené dítě podle tohoto zákona a jsou jim zodpovězeny jejich dotazy.