Okresní soud v Mostě zastavil ve čtvrtek trestní stíhání fotbalového funkcionáře, bývalého poslance a radního za ČSSD Josefa Tancoše. Šéf Mosteckého fotbalového klubu (MFK) nejprve čelil obžalobě z dotačního podvodu při čerpání městské dotace ve výši 4,8 milionu korun. Soud během dokazování zločin neprokázal a případ posuzoval mírněji jako možnou hrubou nedbalost při správě cizího majetku.

Nakonec soud přihlédl k tomu, že město využití dotace nezpochybnilo a že bezúhonný obžalovaný spolupracoval a uznal selhání při kontrole. Tancoš tak odešel od soudu bez trestu. Jeden rok ale nesmí spáchat úmyslný trestný čin. „To, že soud zastavil trestní stíhání, je pro mě zásadní. Od začátku jsem tvrdil, že jsem neudělal nic protiprávního,“ řekl po verdiktu Tancoš.

Kauza začala v roce 2016, v době fotbalové krize. Tancoš tehdy zodpovídal za rychlý hromadný převod mládeže, dospělých hráčů a soutěží z upadajícího FK Baník Most 1909 na nový MFK, který založilo město kvůli stabilizaci místní kopané. Zastupitelstvo na převod uvolnilo 4,8 milionu korun. Až později se zjistilo, že místo účetně vykázaných 318 hráčů jich MFK fakticky přijalo jen 226. Ostatní přešli jinam nebo skončili. Podle obžaloby měla vzniknout městu škoda přes 900 tisíc korun.

Pro rozhodování soudu bylo důležité, že město se nepřipojilo k trestnímu řízení a neeviduje žádnou finanční újmu. „Městu škoda nevznikla, účel dotace byl splněn,“ řekl soudce Benno Eichler s odvoláním na písemné vyjádření radnice. Tancošovi se neprokázalo úmyslné nelegální jednání ani zneužití dotace k vlastnímu prospěchu. Soud tedy celou záležitost překvalifikoval a zkoumal jako možný přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Státní zástupce změnu akceptoval. Ocenil například, že Tancoš přijal odpovědnost za chybu a nedělal obstrukce. Uznal také, že cenu hráčů je obtížné určit, ale zdůraznil, že obžalovaný důsledně nezkontroloval převod všech fotbalistů a že šlo o veřejné peníze. Upozornil také, že v době transferu byl Tancoš zastupitelem a jeho jednání musí být tedy posuzováno přísněji. Státní zástupce navrhoval podmíněný čtyřměsíční trest se zkušební dobou jeden rok a škodu po zmírnění právní kvalifikace vyčíslil na 580 tisíc korun.

Obhájce naopak navrhl Tancošovo stíhání zastavit. „Jeho cílem bylo zachránit mostecký fotbal a umožnit jeho rozvoj,“ vysvětlil. Podle něj lze klást Tancošovi za vinu jen to, že převod hráčů pořádně nezkontroloval, což ale bylo před čtyřmi lety obtížné. Zdůraznil, že šlo o hromadný převod v časové tísni před začátkem sezony, kdy Tancoš řešil spoustu jiných věcí. „Jednal v dobré víře, že celý transfer se beze zbytku povedl,“ uvedl obhájce. Dodal, že obžalovaný se postavil k případu čelem, projevil lítost, uznal chybu a poučil se. „Není zapotřebí, aby jeho život byl poskvrněn trestem a nemohl dělat práci, kterou miluje,“ sdělil obhájce.

Soudní senát nakonec stíhání zastavil, a to podmíněně na zkušební dobu jednoho roku. Soudce sice Tancošovi vytkl, že rezignoval na kontrolu, ale připustil, že pochybení ve stresu je lidsky pochopitelné. „Není třeba ho trestat,“ řekl soudce. Připomněl, že město neeviduje škodu a že od události uplynuly dlouhé čtyři roky.

Rozsudek je pravomocný. Když během jednoho roku spáchá Tancoš úmyslný trestný čin, stíhání se obnoví a soud bude pokračovat. Pokud obstojí, trestní řízení nebude a manažer zůstane bezúhonný a bez zápisu v trestním rejstříku.