Hrabě František Adam Valdštejn (1759 – 1823) toužil být pohřben v Litvínově, který se díky jeho podnikavému rodu stal bohatým severočeským městem. Když hrabě, mimo jiné uznávaný přírodovědec, skonal na litvínovském zámku, jeho manželka Karolína ho nechala pohřbít na nedalekém svahu v úpatí Krušných hor. Splnila tak manželovo poslední přání „odpočívat u svých jelenů v blízkosti lesa“.

V roce 1829 hraběnka zařídila výstavbu kaple nad hrobkou a když v roce 1844 zemřela, uložili její tělo k manželovi. To už byla rodinná hrobka součástí nového městského hřbitova. Ten ale v minulém století zanikl a dnes je na jeho místě Pietní park s lavičkami a sochami ze sympózií. Z původního hřbitova zůstala jen kaple s hrobkou Valdštejnů, bývalá márnice a torzo obvodové hřbitovní zdi.

close Pietní park v Litvínově. Do roku 1986 tu byl hřbitov. Na snímku památkově chráněná pohřební kaple Valdštejnů z roku 1829, vpravo márnice. info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Pietní park v Litvínově. Do roku 1986 tu byl hřbitov. Na snímku památkově chráněná pohřební kaple Valdštejnů z roku 1829, vpravo márnice.

Postoje řady lidí k tomuto neobvyklému území uprostřed městské zástavby se však začaly měnit. Od loňska se na návrh veřejnosti připravuje výstavba amfiteátru a další novinkou bude dětské hřiště. Rozhodlo o tom lidové hlasování, které bylo součástí letošního participativního rozpočtu vyhlášeného radnicí.

„Je to klidný park, bývalý hřbitov a navíc je tu hrobka Valdštejnů. Vedle ní přece nebude hřiště. To by podle mě nebylo vhodné. Pietní atmosféra by se měla zachovat, když je to Pietní park,“ řekl Deníku při procházce areálem 53letý Milan Toman. Park tohoto druhu podle něj nepotřebuje nic rušivého, ale jen běžnou údržbu se sečí trávy a případnou obnovu cest, odpadkových košů a lamp.

„Je to jediný park bez hřiště a mělo by to tak zůstat,“ sdělil 37letý Petr odpočívající na lavičce. To, že děti křičí, není podle něj důvod, proč tu plácek na hraní nechce. Zastává názor, že ve městě mají být také zelené zóny, kde by mohl relaxovat kdokoliv. „Třeba i ten, kdo nemá rád děti,“ dodal.

Pietní park v Litvínově

Areál se nachází mezi ulicemi Žižkova a Podkrušnohorská, mezi poliklinikou a zimním stadionem. Od první poloviny 19. století do roku 1986 tam byl městský hřbitov založený hrabětem Františkem Adamem z Valdštejna – Vartenberka. V parku je dosud rodinná hrobka zakrytá kaplí z roku 1829 od F. J. Pettricha, sochaře královského dvora v Drážďanech.

close Pietní park v Litvínově. Do roku 1986 tu byl hřbitov. Na snímku interiér památkově chráněné pohřební kaple Valdštejnů z roku 1829. info Zdroj: Deník/Martin Vokurka zoom_in Pietní park v Litvínově. Do roku 1986 tu byl hřbitov. Na snímku interiér památkově chráněné pohřební kaple Valdštejnů z roku 1829.

I když byl poblíž lavičky pohřben jeho strýc, pozůstatky zaniklého hřbitova Petr nebere jako argument proti hřišti. Zásadní je podle něj udržet současný ráz parku bez nového zázemí a starat se o to, co už v parku je. Obává se, že jakékoliv zatraktivnění areálu způsobí spíše potíže, konkrétně shromažďování hlučnější a nepořádnější omladiny.

Dětské hřiště v Pietním parku získalo při hlasování 339 kladných a 30 záporných hlasů. Byl to třetí nejúspěšnější návrh participativního rozpočtu roku 2024 a radnice ho zrealizuje.

„Občané rozhodli, že tam chtějí život. Chápeme, že někdo může být jiného názoru, ale proběhlo hlasování, které je smyslem participativního rozpočtu,“ sdělila místostarostka Květuše Hellmichová. Problém je podle místostarostky spíše v tom, že park nese název Pietní, což může při budoucích aktivitách vyvolávat u části veřejnosti negativní reakce.

Modernizaci parku údajně nic nestojí v cestě. Podle územního plánu je veřejnou zelení, kde jsou stavby typu dětských hřišť přípustné. Statut hřbitova, oficiálního pietního místa, areál nemá. Hřbitov tam byl do roku 1986, kdo ho plně nahradil nový hřbitov na okraji města. Mladá generace vnímá zaniklé pohřebiště jako klasický park s památkovou kaplí, jejíž okolí se stromy a loukou leží zbytečně ladem.

„Pietní park nutně potřebuje oživení, neboť v současné době v něm jakýkoliv důvod k zastavení schází a slouží tak jen jako průchod či k venčení psů. Vhodným doplněním veřejného amfiteátru, který byl mezi vítěznými projekty loňského ročníku participativního rozpočtu, by mohlo být i dětské hřiště, které by do parku nalákalo i nejmenší obyvatele Litvínova s jejich maminkami,“ uvádí se v písemném návrhu na zřízení hřiště.

Jeho navrhovatelkou je Markéta Machačová, matka dvou dětí. Podle ní by dětské hřiště a jeho herní prvky měly na amfiteátr vhodně designově navazovat. „Pietní park by pak přestal být pouze průchozím místem a stal by se příjemnou, klidnou, ale zároveň atraktivní a zábavnou oázou pro Litvínovany všech věkových kategorií,“ říká maminka na propagačním videu, jenž bylo součástí informační kampaně participativního rozpočtu.

close V Litvínově vzniknou dvě nová hřiště. info Zdroj: město Litvínov zoom_in V Litvínově vzniknou dvě nová hřiště.

Malý veřejný amfiteátr loni prosadil student Václav Šťovíček jako místo, které by sloužilo školám, školkám či lidem z okolí pro sousedské akce. Další návrh, který ale nedostal dostatek hlasů pro realizaci, podala Jitka Blovská. Ta chtěla park oživit barevnými obloukovými moduly na sezení, aby se návštěvnost parku zvedla.

Všechno to jsou návrhy zdola, město proměnu parku nechystalo, kromě běžné údržby a oprav. V radničním investičním plánu nebylo do hlasování ani hřiště. „My bychom do parku asi nezasahovali, protože máme jiné priority, ale lidi to prostě chtějí,“ upozornila místostarostka.

Klasicistní pohřební kaple Valdštejnů je od roku 1958 kulturní památkou. Národní památkový ústav (NPÚ) by se k zamýšlené instalaci zábavních prvků vyjadřoval v případě, že by byly umístěny v blízkosti kaple a zasahovaly tak do tzv. prostředí kulturní památky.

„Obecně lze konstatovat, že v případě, kdy jsou podobné zásahy plánovány na hřbitovech či pietních místech, která jsou chráněnými památkami nebo se nachází v památkových zónách či rezervacích, je postoj Národního památkového ústavu k takovým úpravám značně rezervovaný. Domníváme se, že symbolická a pietní hodnota takových míst by neměla být komerčními zábavnými prvky narušována. V tomto konkrétním případě navíc už samotný název Pietní park odkazuje na historický kontext a byl by v případě změny charakteru dané lokality přinejmenším zavádějící,“ sdělila Věra Brožová z Územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem.

Mohlo by vás také zajímat: Víkendové redakční tipy na Mostecku: Martin Pošta, Kinderland nebo nadační běh

Divadelní léto na Hněvíně 2023. | Video: Městské divadlo Most