Místo vodního koryta z betonu přírodní potok s meandry. Vysázená horská louka, která jen čeká na jaro, a stejně tak selská zahrada s šesticí úlů ve skanzenu. Během roku prošly části chomutovského zooparku obnovou díky přeshraniční spolupráci a evropským dotacím. Práce jsou z větší části dokončené, podle plánu v Kaštance vznikne ještě ukázkový biotop pro zmiji obecnou.

Nejviditelnější změnou, kterou musel zaznamenat snad každý návštěvník zooparku, je přebudování koryta z betonu a kamene podél Kaštanky v přírodní vodní cestu s tůněmi, brouzdalištěm a vodními prvky. „Vytvořené tůně poskytují přirozené útočiště obojživelníkům a hmyzu, typicky například vážkám,“ uvedla ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Spolu s přestavbou koryta došlo i na obnovu rybníka, který slouží buvolům. I ten získal nové přírodní břehy a dva ostrůvky pro hnízdění vodního ptactva. Obnova rybníka a vybudování přírodní vodní cesty proběhly v rámci jedné zakázky, cena dosáhla 4 milionů korun.

Tisíce lidí přijely v sobotu 26. prosince využít poslední možnost zalyžovat si na krušnohorský Klínovec. Areál, stejně tak jako všechny ostatní v ČR, musí mít od neděle kvůli covidovým opatřením zavřeno.
Poslední možnost zalyžovat si využily na Klínovci tisíce lidí

Rozmanitost mají v zooparku podtrhnout i rostliny. Nedaleko expozice pro plameňáky tak byla vysazená vzácná lilie cibulkonosná a nad Kaštankou vznikla louka s ukázkou horské květeny. „Je tam vysazená směs semen charakteristická pro horské louky v Krušnohoří. Mimo běžně se vyskytující rostliny budou k vidění škarda měkká, arnika horská a chrpa parukářka,“ nastínila koordinátorka projektů zooparku Jitka Viziová. „Jedná se o rostliny, které kvetou převážně v letních měsících,“ doplnila. Více se o nich návštěvníci dozvědí z infotabulí instalovaných poblíž.

Určitou proměnou prošel i skanzen Stará Ves, kde byla obnovena vinice a jablečný sad. Odborníci stromy prořezali, ošetřili je proti škůdcům a sad doplnili o dvě jabloně Panenské a Zvonkovo jablko a hrušeň Bohemica. „Ovocnářská část projektu byla velice zajímavá i z pohledu určování odrůd jabloní, které naši předkové v Krušnohoří pěstovali. S tím nám pomohli pomologové na nedávném setkání v německém Dörfellu,“ doplnila ředitelka zooparku.

Ve skanzenu byla dále založena selská zahrada a nově tam přibylo šest včelích úlů, z toho je jeden pozorovací. Využívaný bude při výukových programech.

I na Boží hod vánoční je u Stovky v Mostě nepořádek
Nákupní vozíky, nábytek. I na Boží hod vánoční je u Stovky v Mostě nepořádek

Poslední akce jsou zařazené ještě na jaro následujícího roku. V Kaštance například založí biotop z větví, listí a rašeliníku pro zmiji obecnou, která je chráněná jako kriticky ohrožený druh. V této části zooparku není možný volný pohyb návštěvníků, dostanou se tam pouze v rámci přednášek nebo výukového programu.

Veškeré práce proběhly díky česko-německému projektu ochrany přírody Handmade Nature, který spočívá v podpoře biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor. Součástí jsou i workshopy, přednášky a procházky s odborníky. Projekt je podpořený financemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj.