V letošní sezoně se návštěvníkům na zámku Krásný Dvůr na Podbořansku představila nová expozice Velké jídelny. Inspirována je šlechtickým stolováním v době návštěvy rakouského císaře Františka I. a francouzské císařovny Marie Louisy v Krásném Dvoře roku 1812. „Přes zimu bude ve stejném duchu upravena instalace v Letní jídelně, která bude prezentovat sladký salon. Část vybavení mohli návštěvníci už od července v expozici spatřit,“ uvedl mluvčí NPÚ Tomáš Pospíšil.

Do konce roku začnou na zámku Stekník na Žatecku stavební práce. Největší akcí bude vybudování čistírny odpadních vod a oprava kanalizace. „Dojde také na přeložení staré popraskané betonové dlažby před hlavním vstupem do objektu za novou pískovcovou. Začne i oprava zázemí v přízemí zámku spočívající ve vybudování zasedací místnosti a archivu správy,“ sdělila kastelánka zámku Jana Zajíčková.

Na zámku v Ploskovicích na Litoměřicku v současné době probíhají opravy oken, fasády a balustrád či soch. Koncepce obnovy fasád hlavní budovy zámku směřuje ke stavu památky v 19. století. „Stavební a restaurátorské práce zahrnují obnovu omítek, opravy zámečnických a kamenných prvků, opravu obou venkovních schodišť po obou stranách jižní fasády nebo restaurování respektive výměnu oken. Dokončení obnovy plánujeme na konec roku 2022 a vychází na 26 milionů korun,“ popsal Tomáš Pospíšil.

Na hradě Házmburk skončila instalace 350 metrů dlouhého ocelového zábradlí. „Tento ochranný prvek zvyšuje bezpečnost návštěvníků při pohybu v areálu zříceniny. Zábradlí v barvě černého čediče, které pohledově nenarušuje celkový vizuální dojem z památky, a výměna dřevěného schodiště a podlahy u vyhlídky na Bílé věži realizovaná v roce 2017 významně zpřístupnily celý areál památky a zvýšily komfort pro návštěvníky,“ připomněl Pospíšil.

NPÚ podle jeho slov věnuje zvýšenou pozornost stavu otevřených korun zdí hradní zříceniny, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům. Průzkum s využitím dronů má odhalit zatékání do zdí. „Do konce roku 2020 bude zmapován stav včetně detailního prozkoumání míst, která jsou v současné době chráněna speciálními sítěmi. V roce 2021 se počítá se zakonzervováním stavu, a to například vybudováním odtokových žlábků“ přiblížil mluvčí NPÚ.

Na nedalekém zámku Libochovice právě probíhá restaurování nástropní malby s názvem Houslista a amoreti, která se nachází v knížecí ložnici. Dokončeny byly také výmalby arkád na nádvoří zámku. „V zámeckém parku probíhají klasické podzimní práce, do skleníků jsme zazimovali palmy a další teplomilné rostliny v nádobách, na záhony byly vysázeny cibuloviny, během zimních měsíců také proběhnou bezpečnostní a zdravotní prořezy stromů v přírodně krajinářské části parku,“ vypočetl Tomáš Pospíšil.