V průmyslové zóně Triangle u Žatce se v současné době staví takzvané městečko. Bude sloužit jako zázemí pro tamní zaměstnance i pracovníky, kteří v areálu budou stavět továrny. Své kanceláře tam přemístí také správa zóny.

Městečko vzniká v centrální části zóny. Jako první vyrůstá sestava mobilních buněk, kde bude administrativní budova, jídelna a ubytovna. „Součástí tohoto střeženého a oploceného areálu budou příjezdové komunikace, parkoviště a veřejné osvětlení,“ informoval Martin Pondělík ze SPZ Triangle, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, která se o zónu stará. Mobilní buňky koupil Ústecký kraj, vlastník zóny, od společnosti ČEZ.

V budoucnu se počítá s dalším rozvojem městečka, bude sloužit především jako centrum služeb – plánují se například obchody, ordinace lékaře nebo vzdělávací centrum. Území Triangle City se má rozkládat na území přes jedenáct hektarů. Část plochy je určena pro umístění malých výrobních podniků a služeb s čistými nerušícími provozy. V centrální části Triangle City bude oddychová zóna, oddělená od vedlejších ploch zelení.