Trafačka je alternativní kulturní centrum současného umění, galerie a velkokapacitní ateliér v Praze. Na výstavě představí svá díla tři jeho kmenoví umělci Michal Cimala, Jan Kaláb a Jakub Nepraš.

„Promění hlavní výstavní prostor roudnické galerie v kompaktní přehlídku aktuálních a přitom rozdílných přístupů k umělecké tvorbě. Všichni tři autoři se účastní významných tuzemských i zahraničních projektů a přehlídek nových tendencí v umění. Společný jmenovatel jejich tvůrčího projevu spočívá v řešení naléhavých kulturně společenských otázek a v neotřelém uchopení řeči soudobé civilizace," představuje trojici kurátorka galerie a autorka výstavy Magdalena Deverová s tím, že je přesto nemůžeme považovat za umělce jednotného ražení.

V čem spočívá specifičnost jedinečného projektu, který podpořilo ministerstvo kultury? „Nejenom v konfrontaci východisek tří autorů, nýbrž také v jeho provázanosti s jedinečným prostorem barokní haly. Jan Kaláb ozdobí čelní stěnu výstavního sálu monumentální nástěnnou malbou na ploše 9,5 x 6,3 metru, jejíž podoba vychází z geometrického tvarosloví barokní architektury. Jakub Nepraš zavěsí svůj světelně-kinetický objekt do temného koridoru vytvořeného pro účely výstavy. Michal Cimala umístí své objekty volně do prostoru a v době vernisáže galerii promění v jeviště hudební performance, demonstrované přímo na vlastních exponátech," vysvětluje autorka výstavy, jejíž vernisáž se v roudnické galerii uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu od 17 hodin.

Výstavu Tři z Trafačky (Michal Cimala, Jan Kaláb, Jakub Nepraš), která je součástí volného cyklu Nová jména, doprovází katalog s textem Magdaleny Deverové, který vydala Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem.

O vystavujících umělcích:

Michal Cimala (*1975) je především tvůrcem kuriózních hudebních předmětů, světelných objektů, malířem nálad města, konceptuálním výtvarníkem, hudebníkem a performerem.

Jan Kaláb (*1978) naopak představuje důležitého protagonistu českého pouličního umění, trojrozměrného graffiti a tvůrce velkoformátové geometrické malby.

Jakub Nepraš (*1981), účastník mnoha mezinárodních výstav, je otcem bizarních futuristických objektů v podobě zvláštních kvaziorganických struktur civilizace, či mentálních map lidstva, které ožívají prostřednictvím světelné projekce.

www.galerieroudnice.cz