Zařízení zakládá pět známých, které zajímají nové přístupy ke vzdělávání. „Vnímali jsme vnitřní nesoulad i nesouhlas mnoha žáků a rodičů se současným způsobem systému vzdělávání v Česku,“ vysvětluje Barbora Pituchová.

Nová škola dá žákům například prostor zasahovat do toho, co a jak se budou učit, aby vzdělávání vycházelo z jejich potřeb. „Když dnes přijde do první třídy dítě, které už umí číst, nemá možnost rozvíjet se dál. Čeká, až se jeho spolužáci dostanou na jeho úroveň, jen musí sedět a dávat pozor,“ vysvětluje Soňa Valušková: „Chceme žákovi dát podporu a pomáhat mu v jeho dalším rozvoji,“ pokračuje Valušková.

Hodnocení žáků proběhne slovně, při ukončení vzdělávání ho učitelé převedou do známek. Rodiče se mohou s dětmi domluvit, jakému tématu se věnovat více, a třeba i nad rámec vzdělávacího programu přidat další vědomosti, jež by mohly pomoci při přijímacích zkouškách na střední školu. „Každý dostane právo se rozhodnout podle nabízeného programu, kdy, co, kde a s kým se bude učit. Zda to bude učitel nebo si dojde pro vysvětlení ke staršímu spolužákovi, to necháme na žácích,“ dodává Diana Roubová.

Alternativní vzdělávání

Podrušnohorská svobodná škola se řadí k alternativnímu typu vzdělávání, k takzvaným svobodným demokratickým školám. Svoji inspiraci našla v anglické škole Summerhill. Vzdělávací koncepci založil v roce 1921 Alexander Sutherland Neill. Zastával myšlenku, že vzdělávání by se mělo přizpůsobit dítěti, nikoli zájmu učitelů či předepsaným osnovám. V Česku zatím funguje svobodná škola například v Kladně. Výuka je specifická třeba i tím, že teorii často nahrazuje praxe v podobě exkurzí a výletů. Stejnou cestou se vydají i v Podkrušnohorské svobodné škole.

Alternativní školy často narážejí na problém s uznáním a akreditací od ministerstva školství. Ta Podkrušnohorská je získala v prvním možném termínu. „Žádost o akreditaci jsme podali v září 2019, vyrozumění o zařazení do rejstříku škol nám přišlo v únoru 2020. Jsme uznaní jako rejstříková škola a v září ji můžeme otevřít,“ doplňuje Bára Pituchová.

Zápis elektronicky

O umístění školy jednají učitelé se starostou obce Údlice, předběžně mají prostory přislíbené. Posvětit to ještě zastupitelstvo. „Zápis do ZŠ proběhne vzhledem k současné situaci elektronicky od 15. do 30. dubna,“ doplňuje Markéta Zika Koppová. Elektronický zápis do MŠ bude od 1. do 15. května.

Kapacita školy je 70 žáků, tento rok se otevře mateřinka a první stupeň. „Neotevřeme školu jen od 1. třídy, nabízíme místo i starším žákům, kteří by chtěli přestoupit z jiné školy,“ poznamenává Pituchová. Škola se otevírá i „domškolákům“, které rodiče vzdělávají doma sami. „Myslím si, že našimi žáky nebudou ti, jejichž rodiče jsou zaměřeni na výkon a jako měřítko úspěchu vnímají samé jedničky a sbírku diplomů v soutěžích,“ uzavírá Soňa Valušková.