„Projekt na osvětlení unikátní stavby věnoval spolku darem již v minulém roce. Letos Spolek Mrzlice získal podporu ČN fondu budoucnosti a nyní potřebuje sehnat další prostředky pro dofinancování projektu," říká starostka Hrobčic Jana Syslová.

Hrobčice letos slaví 10 let od navázání kontaktů a spolupráce s německým spolkem Heimatkreis Bilin. Partnerské vztahy jsou pro Hrobčicko významné.

KRUTÝ OSUD SOCHY

Díky vztahům, které navázalo místní, tehdy ještě občanské sdružení na záchranu kostela Sv. Prokopa v Mukově, byly zachráněny dvě významné dominanty Hrobčicka a to kostel Sv. Prokopa v Mukově a Sv. Jakuba většího v Mrzlicích.

Mimoto třeba varhany v mukovském kostele, které jsou na Hrobčicku jediné funkční, dále socha Sv. Prokopa v Mukově, jež měla krutý osud a která zřejmě i tomuto spolku štěstí při plnění náročného úkolu záchraně kostela v Mukově.

„Každoročně pak společně české spolky a partnerský německý spolek s podporou obce pořádají podzimní setkání, které má bohatý program nejen v obou zachráněných kostelech v Mukově a Mrzlicích," dodala Syslová.