Nominovaní lidé musí být spjati s Ústeckým krajem. „Buď se na území kraje narodili, žijí tady, spojili s ním své působení, život, dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje Ústecký kraj a přispívá k jeho dobrému jménu," uvedl vedoucí tiskového oddělení krajského úřadu Zdeněk Rytíř. Svého favorita mohou lidé nominovat do pěti různých kategorií – regionální rozvoj, sociální oblast, zdravotnictví a záchrana lidského života, věda a výzkum, kultura a sport.

Návrhy lze posílat do 28. února na adresu krajského úřadu. Lidé je však mohou doručit i osobně do podatelny. „Měli by v nich zdůvodnit, proč by daná osoba či skupina osob měla být vyznamenána. Připojit by měli i dokumenty, které jejich nominaci podpoří. Například životopis, novinové články o činech a zásluhách nebo publikační přehled," dodal Rytíř. Podrobné informace a formuláře potřebné k vyplnění návrhu lidé naleznou na webu krajského úřadu.

Ústecký kraj uděloval ceny poprvé za rok 2011. Zastupitelé ale tehdy vybrali jen jednoho kandidáta. Za rok 2012 už rozdali ceny ve všech kategoriích. Za rok 2013 získalo ocenění šest osobností, mimo jiné i trenéři hokejové mládeže Václav Černý a Vladimír Kýhos starší z Litvínova.