„Projekty bojující proti suchu v krajině, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy oceňuje soutěž Adapterra Awards. Jedním z vybraných byly i tyto mokřady,“ říká za organizátory Eliška Vinklerová.

Mokřady jsou vyhledávaným místem pro každodenní rekreaci a slouží také jako přírodní učebna pro žáky a studenty v rámci ekologické výchovy. Projekt je od počátku zamýšlený jako opatření na zadržování vody v krajině, jelikož se jedná o přirozené rozlivové území. Mokřady přispívají také k lokálnímu ochlazování krajiny.

Pozemky z dražby

Mokřad začal vznikat ve chvíli, kdy se iniciátorům proměny této oblasti podařilo v rámci veřejné dražby získat 6 hektarů klíčových pozemků. Nezisková organizace Čmelák se rozhodla oblast otevřít a vyčistit s důrazem na tři vzájemně propojené oblasti: zadržování vody v krajině, aktivní a praktickou ochranu biodiverzity a využití rekreačního potenciálu pro místní obyvatele i další návštěvníky.

Ilustrační foto.
Vodou se šetří stále více. Pomáhají nové technologie a pokročilé systémy

V průběhu let zde organizace Čmelák vytvořila 8 různě velkých tůní o celkové rozloze třičtvrtě hektaru. Postupně vznikalo také zázemí pro návštěvníky jako je perková cesta, povalový chodník, pěšina, cesta vodou přes kameny, vyhlídková mola, malá pláž umožňující vstup do vody, koše, lavičky a stůl či přírodní ohniště. Instalované byly také 3 informační panely.

Čmelák pravidelně seče okolní louky, vysazuje některé chráněné a vzácnější rostliny, jako je kosatec sibiřský, kosatec žlutý, ďáblík bahenní. Vybudoval také ještěrkovník a hadník, a nechává některá místa bez údržby. Podporuje tak biodiverzitu i estetické zážitky pro návštěvníky. Nyní se připravuje druhá etapa: areál se rozšíří o dalších 5,5 hektaru pozemků a přibližně 25 nových tůní.

Za dobu více než 10 let bylo do lokality investováno přibližně 5,5 milionu korun. Pro proměnu oblasti byla využita řada dotací a grantů, v abecedním pořadí od těchto organizací: Liberecký kraj, Ministerstvo životního prostředí, Nadace OKD, Nadace Partnerství, NROS, Nadace VIA, Nestlé, Norské fondy, Program Švýcarsko-české spolupráce, Státní fond životního prostředí a Wikov Industry.

Ilustrační foto.
Vláda schválila ústavní ochranu vody. Je to nenahraditelný zdroj pro život

Mezi mokřady mezinárodního významu patří například Krušnohorská rašeliniště či Horní Jizera.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky.