Ve smlouvě je například zakotveno pětiprocentní navýšení mzdových tarifů, které bylo formou dodatku před pár měsíci připojeno již k předešlé kolektivní smlouvě. Nyní uzavřená smlouva má platnost do 30. června 2017.