KOMPLETNÍ ROZHOVOR NAJDETE ZDE.

ČSSD slibuje dobře fungující stát. Jak vám to má volič věřit, když vaši krajští politici nedokáží ukočírovat kraj a s ním spojené ROPy?
Musím se omluvit za osobní selhání některých lidí. ČSSD, ale i jiné strany, musí  dbát na to, koho nominují do funkcí. Vedle osobních selhání lidí  selhal i kontrolní mechanismus státu, konkrétně ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj. Obě ministerstva měla provádět kontrolu, jsou přece partnery Bruselu, nikoli kraj.  Za ČSSD říkám, že jsme poučeni z chyb, které se staly.

ČSSD staví svůj program na pomoci slabším, přerozdělování veřejných prostředků. ČSSD vládne na kraji, v krajském městě. Přesto je zde nadprůměrná nezaměstnanost a korupční kauzy. Co je špatně? Jiné kraje jsou na tom výrazně lépe.
S tím, že jsou na tom jiné kraje výrazně lépe, souhlasím, ale jsou opravdu jiné. Náš kraj potřebuje specifickou pomoc podpory pro malé investory a zaměstnavatele do 100 zaměstnanců, podporu aktivní politiky zaměstnanosti, kdy chci prosadit, aby si lidé dojíždějící do zaměstnání  mohli náklady na cestu odečíst od daňového základu. Nutná je dostavba dopravní infrastruktury a výstavba vodního stupně Děčín, aby Labe bylo splavné celoročně. To přinese pracovní místa nejen v Děčíně, ale i v dalších městech jak v oblasti průmyslu, tak i turistiky.

Jaroslav Foldyna (53)Člen Ústředního výkonného výboru ČSSD, první místopředseda krajského výkonného výboru strany a od roku 2010 do letošního srpna poslanec. Vyučil se lodním mechanikem, má státní zkoušku kapitána vnitrozemské plavby a mezinárodního palubního operátora. Vzdělání si doplnil studiem na veřejnoprávní akademii v Ústí nad Labem a studiem pravoslavné teologie. Do ČSSD Foldyna vstoupil v prosinci 1989, v letech 2001 až 2005 byl předsedou krajské organizace ČSSD na Ústecku. V letech 2000 až 2004 byl zástupcem hejtmana Ústeckého kraje.

Jak se ústecká ČSSD staví k prolomení těžebních limitů uhlí na Mostecku?
Pozitivně v případě, že stát převezme velkou část odpovědnosti za to, že těžaři z těžby a zisku část toho investují do rozvoje Ústeckého kraje a regionu, kde se těží. Jsem pro když z toho, co se tady vydělá, budou mít užitek i občané.

Co říkáte nynější situaci kolem zavalené dálnice D8?
Na dostavbu dálnice D8 mám radikální názor. Je třeba ji okamžitě dostavět, třeba i speciálním zákonem lex D8 a na opakované sabotáže ze strany ekologických iniciativ se vykašlat.

Čím byste se mohl živit, kdybyste nebyl politikem?
Od toho, že bych se vrátil k tomu, abych jezdil na lodi, po věci, které jsem v průběhu politické praxe nabyl a mohl je použít jak ve veřejné, tak soukromé sféře.

Zajímá mě, jaké páky chcete navrhnout, aby stát platil výživné za neplatiče?
Navrhujeme stanovení tzv. minimálního výživného na jedno dítě v částce 1200 Kč. V případě, že ten, který má platit a neplatí, matka (většinou matka) podá žalobu na soud a stát převezme část odpovědnosti a zálohově zaplatí za neplatiče 50 % částky, aby matka s dětmi nezůstala na mizině, a začne částku na neplatiči vymáhat stát.

V kolika představenstvech jste a kolik berete?
Sedím jen v Dopravním podniku města Děčín, který je poprvé po dlouhé době v plusových číslech, kdy jsme výrazně snížili odměny v dozorčích radách, představenstvu i managementu. Za to mám 20 tisíc brutto.

Jaký je váš pohled na systém výplaty sociálních dávek versus výběr daní?
Současný systém sociální politiky považuji spíše za sociální korupci. Musí se zúžit prostor mezi pasivními sociálními dávkami a aktivní politikou zaměstnanosti, vytvořit  masivní počet veřejně prospěšných prací prostřednictvím měst a obcí, na které se převedou peníze z MPSV. Vedle toho státní podniky jako např. Lesy ČR vytvoří místo miliardového zisku „tisíce" míst pro méně kvalifikované a dlouhodobě nezaměstnané.