Jan Becher Muzeum se nachází v bývalé továrně Becherovky, kterou nechal postavit v roce 1867 Jan Becher. Budova prošla během dvou století několika úpravami, které pokračují i v současnosti. Díky nově zrekonstruovaným sklepním prostorům mají návštěvníci možnost projít se místy, která spojuje slavný Becherovod, nasát vůni Becherovky v místnostech pod kamennými klenbami a obdivovat krásu a trvanlivost původních sudů s nezaměnitelným kryptogramem rodiny Becherů.

Procházka historií

Muzeum dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím v Karlových Varech. V loňském roce ho navštívilo přes 60 tisíc návštěvníků z celého světa. Interaktivní expozice byla vybudována tak, aby návštěvníci postupně prošli historií Becherovky a aby se současně seznámili i s jednotlivými fázemi výroby od míchání bylin přes digeraci až po stáčení likéru a jeho expedici.

Unikáty v čele s Becherovodem

Mezi exponáty, které jsou k vidění ve zrekonstruovaných sklepních prostorách, jež prošly kompletní renovací, patří:

1. Nový model historické podoby továrny, který věrně zobrazuje, jak výroba ke konci 20. století probíhala.

2. Degustační místnost z dob Jana Bechera. Jde o unikátní a přesnou rekonstrukci původní místnosti, která se nazývala „Das süsse Löchl" (sladká komůrka) a jejíž vznik se datuje někdy do období okolo roku 1865. Tu rodina Becherů využívala pro soukromé degustace při setkání s nejbližšími přáteli.

3. Laboratoř Dr. Christiana Frobriga, který v ní je „osobně" přítomen. Spojení Dr. Frobriga a rodiny Becherů je stejně jako receptura obestřeno tajemstvím. Doktor, původem z Anglie, který do Karlových Varů přijel jako doprovod říšského hraběte Maxmiliána Petenberga von Mietingena, údajně při svém odjezdu z lázeňského města zanechal Josefu Becherovi recept na elixír života. Původní podoba této záhadné postavy se nedochovala, a proto je k návštěvníkům otočen zády. Každý z návštěvníků může tak odhadovat, jak asi vypadal.

4. Maketa stáčecí linky, jejíž součástí je i slavný Becherovod. Ten dříve spojoval všechny sklepní a výrobní prostory továrny a dopravovala se jím veškerá produkce Becherovky.

5. Sud s originálním kryptogramem z roku 1901, který nebyl dosud rozluštěn. Ani jedna z posledních majitelek továrny z rodiny Becherů, Hedda Becherová, nevěděla, co přesně znamená, ačkoli rodinu Becherů vždy obklopoval a byl používán např. i na jejich osobních věcech.

6. Míchání bylin je známou skutečností, že receptura Becherovky je již přes 205 let přísně tajná. Vždy se předávala pouze potomkům v rodině Jana Bechera a v novodobé historii ji vždy znají pouze 2 lidé z nejužšího vedení společnosti Jan Becher Karlovarská Becherovka.

I když návštěvníci zrekonstruovaných sklepů uvidí směs bylin a možná dokážou rozpoznat dvě či tři nejvýraznější z nich, celé složení směsi a poměry mezi bylinami zůstanou i nadále přísně utajeny.

Pidi i obří lahve jsou ke koupi

Součástí muzea je i firemní prodejna Jan Becher Karlovarská Becherovka, kde si návštěvníci mohou kromě Becherovky zakoupit lahev Becherovky nejrůznějších rozměrů za zvýhodněnou cenu.

Na konci letošního roku bude dokončena další etapa rekonstrukce a otevřena nová prodejna Becherovky a výdej vstupenek pro návštěvníky muzea.

Užitečné informace

Jan Becher Muzeum je otevřeno každý den od 9.00 do 17.00 hodin. Muzeum umožňuje prohlídky jak jednotlivcům, tak skupinám hned v několika jazycích češtině, angličtině, němčině a ruštině.

Čas prohlídky je možné si zarezervovat prostřednictvím telefonu: + 420 359 578 142 či e-mailu: vstupenky@jan-becher.com, nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách.

Více na: www.becherovka.cz

Úspěšný rod Becherů

Rod Becherů, navzdory původu jména, které je odvozeno od německého slova Pecher Smolař, je rodem velmi úspěšným. Z původních mlynářů na říčce Teplé, kteří zde zapustili kořeny v 16. století, vzešla pokolení krejčích, obchodníků, ale také nejstarších karlovarských lékárníků a uznávaných lázeňských lékařů. Na poznatcích nejznámějšího z nich, Dr. Davida Bechera přezdívaného Hippokrates Karlových Varů, staví balneologie dodnes.

Bitter doktora Frobriga

Josef Vitus Becher si již roku 1794 pronajal ve Varech vinopalnu, kde začal později experimentovat i s likéry, na jejichž výrobu získal roku 1802 od magistrátu povolení. Významným milníkem byla návštěva anglického doktora Frobriga, který prý na konci svého pobytu v Karlových Varech nechal Josefovi na rozloučenou několik řádků, ze kterých později Josef Becher vykouzlil slavný bylinný likér.

O dva roky později, v roce 1807, začala výroba Becherovky (v té době se nazývala English Bitter), se kterou Josef spojil zbytek svého života. Josefovu živnost převzal syn Johann (česky nazývaný Jan), který kraloval rodinné firmě více než tři desetiletí. V roce 1867 u příležitosti výstavby nové továrny byla Janovým švagrem Karlem Laubem navržena legendární lahev s etiketou, na které je i dnes podpis Jana Bechera.

Gustavova účinná taktika

Gustava Bechera lze označit za jednoho z prvních vědomých zastánců marketingové taktiky „umělého nedostatku". Právě Gustav zavedl novou obchodní strategii založenou na jednoduchém principu více zákazníků, ale pro každého menší množství likéru. Počet zákazníků v té době vzrostl na úctyhodných 12 000, ale žádný nedostal více než pět litrů Becherovky měsíčně. Poptávka převyšovala nabídku.

Gustav Becher, syn Jana Bechera, převzal podnik v roce 1871. Gustav byl respektovaný a zkušený obchodník, například nechal zaregistrovat obchodnický kryptogram rodiny Becherů jako jednu z ochranných známek. Byl to on, kdo dal podnět k výrobě porcelánových kalíšků, jež prodával jako doplněk k likéru a které si milovníci Becherovky mohou opatřit dodnes. V čele rodinného podniku stanuli také Michael a Rudolf Becherovi, Alfred Becher a Hedda Becher, jediná žena v čele firmy.

Tajemství výroby Becherovky

Většina z přibližně dvou desítek bylin v Becherovce je pečlivě vybírána od prověřených dodavatelů ze vzdálených zemí a kontinentů, část je naopak výhradně místních. Směs bylin se podle tajné receptury mísí stejně už od roku 1807. Poté se vkládá do plátěných pytlů a putuje k digeraci, což je speciální druh macerace bylin v koncentrovaném alkoholu za využití speciálního teplotního režimu. Vzniklý digerát se smíchá s ostatními ingrediencemi na tzv. koncentrát, který je připraven pro proces zrání, jenž trvá několik týdnů a při němž dochází k ideálnímu spojení všech komponentů.

Hotový koncentrát je následně smíchán s posledními ingrediencemi pitnou karlovarskou vodou a přírodním cukrem. Poté následuje proces filtrace a vymražování, který pomůže zajistit stabilní zcela průzračný vzhled. Následně přichází jedna z posledních fází výroby stáčení do lahví.

Aby tajemství výroby nejstaršího a nejznámějšího českého likéru zůstalo zcela zachováno, dodnes se dodržuje celá řada netradičních opatření, například:

Nikdy se neobjednávají všechny suroviny naráz. Traduje se, že jsou navíc odebírány i některé druhy bylin a koření, které do likéru vůbec nepatří.

Recepturu Becherovky znají v současné době pouze dva zaměstnanci společnosti Jan Becher Karlovarská Becherovka výrobní ředitel a výrobní manažer.

Za dveře „Drogikammeru" (místnosti, kde dochází k míchání bylin dle původního receptu) mohou vstoupit skutečně jen ti, kterým bylo svěřeno tajemství receptury. I úklid a další činnosti spojené s provozem této „třinácté komnaty" jsou tedy pouze v rukou těchto vyvolených.

Každý, kdo zná recepturu Becherovky, je doživotně smluvně vázán jejím tajemstvím, a jelikož alespoň jeden z těch, kdo znají recepturu, musí být k dispozici, nesmí například ani společně cestovat.

Design lahve Becherovky letos slaví 145 let

Před 145 lety, kdy firmu řídil Jan Becher, byl navržen legendární tvar lahve Becherovky s etiketou, díky níž tento likér podtrhuje svoji nezaměnitelnost. Typicky plochá zelená lahev je patentově chráněná a je nositelem několika prvků rodiny Becherů kryptogramu a podpisu Jana Bechera.

Tajemný rodinný kryptogram je s Becherovkou spjat od nepaměti. Dodnes se spekuluje o jeho významu a symbolice. Kryptogram se skládá z iniciál JB a tzv. Merkurovy hole, zvané cadeceus, která je prý obrazem životní moudrosti, zapomenutého vědění starověku, zpodobněním polarit tohoto světa a jeho protikladů.

Design lahve byl naposledy modernizován v roce 2003 britským designérem Martinem Bluntem, který mimo jiné využil žluto-modrou etiketu z roku 1929.