Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje sdružuje zástupce samospráv, odborů a zaměstnavatelů, i proto se ji často přezdívá „tripartita". Vystupuje jako regionální reprezentant pro jednání s vládou, centrálními správními úřady a orgány Ústeckého kraje o regionálním rozvoji a sociálních otázkách.
Mezi prioritní oblasti rady patří zaměstnanost, sociální situace, průmysl a podnikání, doprava, vzdělávání, společenská odpovědnost, energetika, životní prostředí či rekultivace a revitalizace krajiny.

Rozhovor s Richardem Falbrem přineseme v sobotu.