Katedrála je hlavním kostelem diecéze, která se rozkládá na území pěti krajů.

Probošt ukázal prezidentovi soubor pěti oltářních pláten, která pro katedrálu vytvořil český barokní malíř Karel Škréta. Jde o nejrozsáhlejší zakázku, kterou kdy dodal mimo Prahu. Monumentální obraz Kamenování sv. Štěpána z hlavního oltáře patří k jeho nejrozměrnějším plátnům.

První dva z litoměřických biskupů jsou pohřbeni v katedrále. Ostatní připomínají pamětní desky a v katedrále jsou uložena jejich srdce.

Generální vikář věnoval prezidentu publikaci Průvodce po Dómském náměstí, knihu Josefa Rabase o litoměřickém biskupu Antonu Aloisi Weberovi, soubor záložek s detaily Klaudiánovy mapy a CD Varhany v katedrále sv. Štěpána .