Jak nejlépe vysvětlit studentům všechny pojmy spojené se slovem radioaktivita. Učitelé z Ústeckého kraje, kteří na konci minulého měsíce absolvovali odborný seminář na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, to už vědí. Na semináři, který uspořádala Skupina ČEZ, se totiž seznámili se zajímavou učební pomůckou přístrojem Gamabeta.

Vysvětlení neviditelného…

Co je radioaktivita a jak se lze před ní chránit? Jak vysvětlit studentům okem neviditelné štěpení atomu a další jevy z oblasti jaderné fyziky? Odpovědi pomůže učitelům nalézt učební pomůcka Gamabeta. Během semináře se s ní seznámilo 18 pedagogů ze základních škol a gymnázií z Ústí nad Labem, Teplic, Lovosic, Děčína, Žatce, Bystřan, Libochovic, Chlumce, Třebívlic a Kostomlat pod Milešovkou. Při kurzu poznali unikátní školní pomůcku vysvětlující vlastnosti okem neviditelného radioaktivního záření. Pokusy se soupravou Gamabeta předváděl pedagogům Peter Žilavý z katedry didaktiky fyziky na MFF UK Praha.

Velké množství mýtů…

„S radioaktivitou se setkáváme od narození denně, a přesto kolem ní stále panuje velké množství mýtů. Lidé o ní nemají dostatek informací. Jednou z možností jak to změnit, je učit o tomto důležitém přírodním jevu již na základních školách. Velmi se osvědčilo využívat při tom názorné a bezpečné pokusy s měřicí soupravou Gamabeta,“ vysvětluje Marie Dufková, koordinátorka vzdělávacího programu společnosti ČEZ.

Jak dodala, zajímavou didaktickou pomůcku ČEZ školám nabízí k využití již od roku 1995. Pro pedagogy pak navíc připravuje semináře, na kterých se učitelé naučí řadu zajímavých experimentů. Proto i během setkání v Ústí nad Labem zjistili, jak mohou svým žákům i studentům pomocí jednoduchých a názorných pokusů názorně předvést vlastnosti, jevy a zákonitosti z oblasti jaderné fyziky a ionizujícího záření. Součástí semináře byla také praktická část, při níž si mohli vyučující práci se soustavou vyzkoušet.

Jak žákům fyziku zajímavě přiblížit…

„Jsem rád, že jsem se mohl seznámit s něčím novým. Seminář byl pro mne velmi přínosný. Mou aprobací je totiž matematika tělesná výchova, ovšem teď navíc učím i fyziku. Proto sbírám každou zkušenost jak žákům fyziku zajímavě přiblížit,“ řekl Ondřej Michálek, učitel fyziky na ZŠ Děčín III.

Jeho kolega Petr Kotrch, učitel fyziky z děčínské ZŠ Kosmonautů k tomu s úsměvem dodává: „Je to opravdu přínosné, ale akorát k naštvání, protože takový přístroj na naší škole chybí.“ Oba učitelé se pak shodli, že pokud se naskytne příležitost, minimálně by si chtěli přístroj Gamabeta na některou z hodin fyziky zapůjčit. Samozřejmě nejraději by byli, kdyby si mohla jejich škola dovolit pokusnou soustavu koupit.

Také Veronika Kuncová, učitelka fyziky na ZŠ s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Koperníkova v Teplicích, by chtěla, aby na škole přístroj Gamabeta měli. „S paní ředitelkou jsme naň slyšely jen samou chválu. Tak jsem se přijela podívat a poslechnout si, co vše se s ním dá dělat. Jsem velmi spokojena jak s přednáškou, tak i praktickými ukázkami. I když je paní ředitelka pořízení přístroje nakloněna, zatím chybějí finance,“ povzdechla si učitelka.

„Bylo by špatné nevyužít možnost se poučit, jak lépe přednášet dětem o jaderné fyzice. I já bych soupravu přivítala, zatím dětem názorně ukazuji poločas rozpadu na z jedné strany obarvené čočce,“ vysvětlila Květa Kolářová, fyzikářka ze ZŠ Buzulucká v Teplicích, která je zaměřena právě na rozšířenou výuku matematických a přírodovědných předmětů.

Zvýšit zájem mládeže…

Vzdělávací program založila energetická společnost ČEZ před 20 lety s cílem zvýšit zájem mládeže o studium technických oborů a v budoucnu případně o zaměstnání v této oblasti. Učitelům nabízí účinnou pomoc při zapojování fyzikálních témat do školních vzdělávacích programů. „V roce 2006 získaly semináře akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Veškeré vzdělávací aktivity jsou poskytovány bezplatně nebo za symbolické ceny,“ říká Marie Dufková.