Lůžka na interním oddělení tedy zůstávají, lůžka na chirurgickém oddělení projdou přeměnou. „Interní oddělení získalo na základě jednání a následné dohody Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace krajských nemocnic a Všeobecné zdravotní pojišťovny smlouvu ve stávající podobě zatím na dobu 18 měsíců. Do konce roku 2013 budou vedena jednání a bude vyjasněna situace dalšího setrvání akutních lůžek interního oddělení," sdělil Nikolaos Komatselis.

Akutní lůžka chirurgického oddělení budou od 1. března přeměněna na Centrum plánované chirurgie. „Bude zachována drtivá většina současných chirurgických výkonů, například: štítné žlázy, slepá střeva, křečové žíly apod.," řekl primář František Machač, který v Duchcově působí přes třicet let.

Ke stávajícím výkonům z oboru chirurgie a ortopedie se vedení Vity bude snažit rozšířit péči např. o výkony gynekologické či ORL. „Změnou je, že se jedná o výkony plánované, proto také nový název Centrum plánované chirurgie. Vznik takových center je v moderní medicíně neodvratitelný," pronesl ředitel nemocnice Miroslav Sixta.

Smlouvu pro Centrum získala nemocnice na standardní dobu pěti let. Na stejnou dobu má špitál smlouvu i na oddělení následné ošetřovatelské péče (NOP). „Povedlo se nám dohodnout navýšení počtu lůžek o 20. To znamená, že naše oddělení NOP disponuje v současné době již 68 lůžky," dodal jednatel Komatselis.

Vlastníkem budovy nemocnice je město. Za opravy dalo zhruba 130 milionů a stále splácí dluh více než 400.000 korun měsíčně. Již dnes musejí obyvatelé města kvůli některým výkonům do větší nemocnice v nedalekých Teplicích, kam vozí pacienty i rychlá záchranná služba. To, že je nemocnice zachráněna, uvítalo i vedení města. Zastupitelstvo tam před časem kvůli jednáním o budoucnosti špitálu založilo pracovní skupinu. Ta monitorovala stav a jednala s představiteli Ústeckého kraje, s Asociací českých a moravských nemocnic, Asociací krajských nemocnic.

„Bylo projednáno, že VZP připraví rámcovou smlouvu na dobu pěti let s tím, že bude vytvořen tým specialistů, který do 18 měsíců zanalyzuje stav nemocnic v kraji. VZP připravila pro všechny nemocnice rámcové smlouvy. Teď už záleží na každé z nemocnic, zda tuto nabídku využije v plném rozsahu," řekl za pracovní skupinu místostarosta Duchcova Zbyněk Šimbera. (kos)