Když vyrazíte v sobotu 17. března do Teplic, máte možnost. Na světě je totiž faksimile rukopisu, které přijede do Beuronské kaple v Gymnáziu v Teplicích osobně předvést její autor Jan Bondra z Prahy. Začátek akce je v 15 hodin.

„Evangeliarium Strahoviense strahovský evangeliář“ vzácný rukopis z raného středověku. Datuje se kolem roku 860 v Tours (Francie). Je psán latinsky. Obsahuje 222 fólií (444 stran) o rozměrech 270 x 168 mm. Písmo textu evangeliáře je unciální (latinská abeceda velkých písmen), nadpisy jsou psány kapitálou. V rukopisu je užita rubrikace a obsahuje postranní marginálie. Část textu, některé nadpisy a iluminace jsou zdobeny zlatem.

Originál rukopisu je uložen v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze. Výhradní reprodukční práva na faksimilaci rukopisu získala společnost Tempus Libri. Faksimile strahovského evangeliáře vyjde v limitovaném nákladu 199 kusů. Prodejní cena faksimile je 350 000 Kč.

Originál se u nás nikdy vystavení nedočkal

V této souvislosti není od věci připomenout, v České republice a ani předtím v Československu strahovský evangeliář nikdy vystaven nebyl a z bezpečnostních důvodů se to ani neplánuje. Jeho hodnota je penězi nevyčíslitelná.

Aby nedošlo k mýlce, evangeliář nebyl přepisován a překreslován ručně. Kniha prošla digitalizací a byla vytištěna ve stejné velikosti, jakou má originál rukopisu.

Ruční práci faksimile přece jen obsahuje

Ale přece jen v některých částech je i ve faksimile stopa po kvalitní ruční práci. V každém ze 199 výtisků najdete čtyři ručně vytvořené knižní malby, iluminace svatého Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Ruční práce byla nutná i při výrobě desek, které jsou potaženy sametem rudé barvy a jsou na nich drahé kameny a čtyři pozlacené sošky.

Ne všechny z téměř dvou set výtisků strahovského evangeliáře jsou určeny k prodeji. Několik výtisků v rámci zdarma získá knihovna Strahovského kláštera, který poskytl společnosti Tempus Libri reprodukční práva. A přibližně dvacet kusů faksimile bude vydraženo a výtěžek a z aukce poputuje na charitativní účely.

Záštitu nad akcí převzalo občanské sdružení

Záštitu nad akcí převzalo občanské sdružení Pro arte beuronensis, které se dlouhodobě stará o Beuronskou kapli Gymnázia Teplice.

Občanské sdružení Pro arte beuronensis Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice vzniklo v roce 2006 na základě iniciativy studentů, absolventů a kantorů gymnázia. Právě v areálu gymnázia se nachází budova bývalého kláštera boromejek s kaplí v beuronském stylu.

„Kaple s cennou výmalbou byla velmi poničena během let socialismu a upadla v zapomnění. Cílem našeho sdružení je vzbudit o kapli a její záchranu zájem, shánět prostředky na rekonstrukční práce, seznamovat s památkou Tepličany i návštěvníky města. Jsme nepolitickou a neziskovou organizací, svou činnost finacujeme především prostřednictvím grantů a díky soukromým dárcům. Všichni naši členové ve sdružení pracují jako dobrovolníci,“ můžeme se dočíst na internetových stránkách sdružení www.pro-arte.cz.

Pokud se chcete dozvědět více o místě, kde bude faksimile strahovského evangeliáře představeno, zatím nejúplnější informace o beuronské kapli s vyčerpávajícím popisem výzdoby a medailonků zobrazených světců shrnuje publikace „Kaple bývalého kláštera boromejek v Teplicích“ z roku 2009. Lze ji koupit i v obchodě Gymnázia Teplice.

Kdy vznikl, odkud pochází a co obsahuje?

Evangeliarium Strahoviense strahovský evangeliář je vzácný rukopis z raného středověku. Datuje se kolem roku 860 v Tours (Francie). Je psán latinsky. Obsahuje 222 fólií (444 stran) o rozměrech 270 x 168 mm. Písmo textu evangeliáře je unciální (latinská abeceda velkých písmen), nadpisy jsou psány kapitálou. V rukopisu je užita rubrikace a obsahuje postranní marginálie. Část textu, některé nadpisy a iluminace, jsou zdobeny zlatem.

Obsahuje čtyři figurální iluminace evangelistů sv. Matouše (s atributem anděla), sv. Marka (s atributem lva), sv. Lukáše (s atributem býka) a sv. Jana Evangelisty (s atributem orla). Po stránce slohové jde o čistý příklad otonského slohu, obrazy evangelistů jsou raným dílem nejslavnějšího otonského malíře, Mistra Registru Řehořova. Šlo původně patrně o samostatné listy druhotně vevázané do staršího kodexu. Kvalita malby je mimořádně vysoká, provedení je velmi kultivované. V textu je často použit purpurový podklad přetřený rumělkovou barvou. Do takového pozadí jsou zlatem vyvedeny nápisy. Mimo purpurového podkladu je místy použitý také zelený.

Desky a vazba rukopisu je z pozdější doby, předpokládá se český původ okolo r. 1500. Přední deska je potažena rudým sametem a je bohatě zdobena. Dominují čtyři pozlacené sošky ve vysokém reliéfu. Uprostřed stříbrná soška Ukřižování s Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou; po stranách dva svatí biskupové. Dále čtyři stříbrné medailony evangelistů. Hlava a pata desek je zdobena románskými emailovými terči, mezi nimiž je nahoře soška Krista trůnícího a žehnajícího, dole pak Madona s Ježíškem. Celou kompozici pak doplňují broušené křišťály a polodrahokamy. Vazba je chráněna zdobenými stříbrnými nárožnicemi (i na zadní desce), knižní blok se zlacenou cizelovanou ořízkou je sepnut dvěma zdobenými sponami.

Rukopis vznikl kolem roku 860 ve skriptoriu v Tours. Později se dostal do majetku kostela Sv. Martina v Trevíru, kde byla doplněna malířská výzdoba. O tom, že byl rukopis v Trevíru, svědčí např. zápisy z roku 1097 o svěcení oltářů v trevírském kostele Sv. Martina se jmény trevírských biskupů.

Originál rukopisu je uložen v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze pod signaturou DF III 3. Výhradní reprodukční práva na faksimilaci rukopisu získala společnost Tempus Libri.

Zdroj: www.strahovskyevangeliar.cz