V první části večera vystoupí sólisté Michal Černý (trombon) a Jiří Šperk (trubka) se skladbami P. J. Vejvanovského a dalších mistrů. Ve druhé části si posluchači vyslechnou „Rybovku“ v provedení kvarteta sólistů, ženského pěveckého sboru Clavis Cordium a Festivalového mužského sboru. Dirigentem bude Martin Peschík.

Akce se bude řídit aktuálnímu proticovidovými opatřeními.