Kdy: od 5. března do 2. srpna
Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Výstavu zahájí vernisáž od 17 hodin.   Pavel Dvořák, geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Podílel se na odborných publikacích a věnuje se přednáškové činnosti. Výstava je úvodním počinem v zamýšlené řadě monotématických výstav, věnovaných jednotlivým druhům minerálů.

Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Vzniká srážením z vodního roztoku při vypařování slaných jezer. Tím vznikají sádrovcové krasy, jeskyně, závrty a další krasové jevy.

Při zvětrávání sirníků železa pyritu a markazitu vzniká působením uvolňované kyseliny sírové velké množství sádrovce.

Typickým znakem sádrovce je jeho velmi malá tvrdost. Má několik odrůd, tvoří desítky krystalových tvarů: mariánské sklo, selenit, pouštní růže, alabastr, aj. Je vyhledávaným minerálem pro své využití v řadě odvětví průmyslu (ve stavebnictví, zemědělství, sklářském průmyslu), ale i v umění (sochařství, výrobě ozdobných předmětů). Vyskytuje se na všech typech mineralogických nalezišť.

 

V České republice byl průmyslově těžen v okolí Opavy (Kateřinky, Kobeřice, Sudice). Nejznámější lokalitou v Čechách byl lom na keramické jíly u Strkovic na Žatecku. Ve světě jsou tisíce nalezišť, z nichž zcela ojedinělý je výskyt v dole Naica ve státě Chihuahua v Mexiku s nalezenými mimořádně velikými exempláři.

V naší výstavě tyto obry neuvidíte, ale představíme především sádrovce z řady nálezů v oblasti severních Čech, velký kus z Opavska a několik ukázek ze zahraničních nalezišť. Výstava potrvá do 2. srpna.