„Nejvíce bychom potřebovali nová okna, po opravách volají i interiéry, kde se rovněž několik let neprovedly žádné opravy. Zámek by potřeboval i novou fasádu. K areálu také patří hospodářské budovy, které jsou ve stejně špatném stavu jako zámek. Objekt je opravdu rozsáhlý a devastace probíhala několik desetiletí, se rekonstrukce je potřeba mnohem více peněz, než kterých se sem dostává,“ řekla Deníku kastelánka zámku Jezeří Hana Krejčová.

Vláda letos vyčlenila ze státního rozpočtu téměř 860 milionů korun na obnovu a údržbu českých památek. Oproti minulým letem to znamená nárůst o dvě stě šedesát milionů. Pořád to ale není dost. „Přestože došlo k určitému nárůstu finančních prostředků pro památkové programy, a činí tedy 858 milionů korun, ideální by byla částka zhruba třikrát vyšší,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar.

Národní památkový ústav eviduje přes 44 a půl tisíce nemovitých památek, z nichž 630 památek nebo jejich částí je v opravdu alarmujícím stavu.

Česko se ale navzdory tomu může pochlubit dvanácti památkami zapsanými na seznamu UNESCO. Být památkou na seznamu znamená určitou prestiž, se kterou přichází větší zájem a samozřejmě návštěvnost. Výhoda přichází i ve chvílích katastrof, kdy je o ně mnohem větší zájem ze strany těch, kdo jim chtějí pomoci. Samotná organizace UNESCO ale poskytuje finanční prostředky jen do rozvojových zemí, údržbu českých památek tedy musí platit výhradně stát, potažmo jednotlivé obce.