Vybrali jsme pro vás deset největších a nejzajímavějších, s nimiž vás v příštích týdnech seznámíme.

DOLNÍ JIŘETÍN
ERVĚNICE
ZÁLUŽÍ
LIBKOVICE
DŘÍNOV
KOMOŘANY
TŘEBUŠICE
KOPISTY
DOLNÍ LITVÍNOV

close zoom_in První dochovalá písemná zmínka o obci Souš je z roku 1312. V tomto roce byla obec v majetku mosteckého občana Jana z Werberku.
Ve 14. století byla obec součástí majetku různé drobné šlechty. Ve druhé polovině 15. století zde sídlila jedna z větví vladického rodu z Duban.
V roce 1505 prodali bratři Beneš a Zikmund Soušští z Duban obec městu Most, které ji v roce 1507 dále prodalo Janovi z Veitmile, majiteli mosteckého hradu.

Spolu s mosteckým hradem pak byla obec Souš v roce 1595 prodána císařem Rudolfem II. opět městu Most.

V obci byla již minimálně od roku 1605 škola, dále farní kostel, který je poprvé zmiňovaný už v roce 1352.

V roce 1887 byla v Souši zřízena první česká škola na Mostecku. Obec zůstala, jako součást panství Kopisty, v majetku města až do roku 1848.
Obec se nacházela přibližně 1km západně od Mostu, na jihozápadě sousedila s Třebušicemi a na západě s Komořany.

Jméno obce souvisí s místem, kde se obec nacházela - „na suchém místě“. V obci na návsi stál kostel sv. Martina, který jako původně gotická stavba v 17. století vyhořel.

close zoom_in Obnovená stavba prošla v roce 1752 přestavbou a v letech 1831 a 1891 dalšími úpravami.

Socha sv. Prokopa byla před likvidací obce přemístěna do Vtelna u Mostu. Větší část obce musela během 60. let 20. století ustoupit pokračující těžbě uhlí.

Jaroslav Hron

close zoom_in O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.