Více než 500 kamenných artefaktů pochází z Bečova u Mostu, takzvaného Písečného vrchu, který je jednou z nejvýznamnějších lokalit starší doby kamenné na světě.

Nejstarší exponáty pocházejí z doby před 750.000 lety. "Jsme rádi, že můžeme české veřejnosti představit výsledky téměř padesátiletého výzkumu bečovské lokality," řekla archeoložka Ivana Fridrichová-Sýkorová, jedna z autorek výstavy z Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Shromážděná sbírka pěstních klínů je největší vystavovanou sbírkou v Česku.

Autoři označují výstavu jako multimediální. Mimo klasických výstavních vitrín návštěvnicí uvidí také fotografie Martina Kalíška z výzkumů a zvukový záznam povídání s objevitelem naleziště v Bečově, archeologem Janem Fridrichem. Některé exponáty si mohou příchozí i ohmatat, mezi ně patří i neandrtálcovo sedátko, jedna z nejstarších "židlí" na světě.

"Snažili jsme se, aby byla výstava zajímavá nejenom pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost, a hlavně děti. Proto v expozici najdete čtyřiačtyřicetikilový pěstní klín nebo stojícího neandertálce," řekla druhá autorka výstavy Kateřina Semrádová z České společnosti archeologické.

Neandrtálská kultura je v severozápadních Čechách ojedinělá v celém Česku, dále se pěstní klíny nacházejí v Německu a Francii. "Výzkum paleolitu je dnes v centru pozornosti i při mnoha záchranných archeologických terénních výzkumech," dodal Martin Kuna z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Výstava Krajinou pěstních klínů potrvá v Oblastním muzeu v Mostě do 3. dubna 2011. Část výstavy bude pokračovat jako putovní po severozápadních Čechách, zájem má i muzeum v Pardubicích. "Součástí putovní výstavy bude model neandrtálského obydlí a kopie nástrojů," dodala Fridrichová-Sýkorová.