První písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1281, samostatnou obcí se stala po roce 1850 se dvěma připojenými osadami. Žije zde kolem 720 obyvatel. Obyvatelstvo se tradičně živilo zemědělstvím a ovocnářstvím, v 18. století jsou u obce zaznamenány i chmelnice. Od poloviny 19. století se začalo také rozvíjet podnikání a průmysl. V roce 1869 bylo v okolí obce čtrnáct malých uhelných šachet. První zmínka o těžbě uhlí je ale mnohem starší. Malodoly však nebyly příliš rentabilní a do konce 19. století zanikly. Jediným průmyslovým podnikem býval cukrovar v areálu z roku 1881. Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Vavřince, který stojí na návrší jižně od obce. Prvně je zmiňován už v roce 1337. V 18. století byl přestavěn do barokní podoby. Snímky jsou z let 2021-2022.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 17. března, uvedeme správnou odpověď.

V minulém díle jsme se ptali, zda poznáte krušnohorskou obec, která je od 50. let minulého století známá hlavně jako rekreační oblast. Správná odpověď byla: Klíny.