Kdysi byla osada samostatnou podkrušnohorskou vsí, první písemná zmínka pochází z roku 1549. Svůj současný název získala po druhé světové válce, původní německý název byl odvozen ze slova označujícího nákladiště. V 19. a 20. století byla také významnou součástí uhelného průmyslu. Na naučné stezce zaměřené na hornictví se turisté dozví, že v roce 1845 sklářský mistr Josef Fiedler otevřel první hnědouhelný lom Theodor. Těžba byla tak výnosná, že zanedlouho vznikl ještě hlubinný Důl Anna. V něm dolování skončilo ve druhé polovině 19. století, kdy se k jeho zásobám blížili z druhé strany horníci v šachtě Dolu Marie. Za druhé světové války se v prostoru zrušeného Dolu Anna otevřel povrchový hnědouhelný lom, který měl dotěžit zbytky zásob u dnešní osady. Povrchové dolování muselo v roce 1958 ustat kvůli velkým sesuvům půdy. V roce 1960 byla osada připojena do okresu Most a stala se součástí jednoho z měst. V osadě žilo podle údajů k roku 2021 okolo 870 obyvatel. Snímky jsou z října roku 2021.

Už víte odpověď na dnešní fotohádanku? Hlasovat můžete v nevýherní anketě níže. V dalším dílu, který vyjde v neděli 21. ledna, uvedeme správnou odpověď.

V minulém díle jsme se ptali, zda poznáte jednu z nejoblíbenějších lesních tras, která lemuje krušnohorský kaňon. Správná odpověď byla: Tesařova cesta.