Pěvecký sbor navštěvuje na padesát dvou až šestiletých dětí z celého mosteckého okresu. Po celá léta děti vystupují na různých kulturních akcích, festivalech či akademiích. Děti z Permoníčku svým zpěvem vítaly delegaci šestnácti prezidentů zemí, kteří zavítali do Mostu. Sbor již vystupoval v televizi a rozhlase. Děti například zpívaly i s Karlem Gottem. Sbor pravidelně vyjíždí také do zahraničí, kde děti již zpívaly například v angličtině, němčině, francouzštině nebo italštině. Několikrát také zpívaly v Senátu ČR.

Rodiče děti obdivují

„Nikdy nechce nikomu konkurovat, nikdy nechceme s nikým soutěžit. Rodiče vždycky obdivují na celém sboru, jak děti dokážou vyjít na pódium krásně zazpívat, pohybovat se do rytmu a zapamatovat si text,“ říká Eva Hodková, ředitelka a sbormistr DPS Permoníček Most a Čmeláček Žatec, které v pěveckém sboru prošly pod rukama tisíce dětí.

„Sborová činnost je zdrojem hlubokých citových zážitků, ale poskytuje i naplnění mravní výchovy. Soustřeďuje pozornost, pěstuje morálně volní vlastnosti, jakými jsou vytrvalost, sebekázeň a posiluje hlavně sebevědomí,“ říká Hodková.

Začátky pěveckého sboru podle ředitelky nebyly snadné.

„Založení pěveckého sboru sebou nese spoustu starostí a problémů. Překážky jsou však od toho, aby se překonávaly. Právě v praxi našeho sboru se ukázalo, jak jsou důležité hezké mezilidské vztahy, vzájemná pochopení, tolerance, ochota,“ dodává Hodková, podle které děti, které dochází do pěveckého sboru, hlouběji chápou kázeň, zbavují se nesmělosti, ostychu, a navíc přenášejí zkušenosti na další děti do svých kmenových mateřských škol.

Společně se svým synem Marianem Hodkem, který těleso doprovází na klávesy, aranžuje písničky, skládá hudbu a texty a stává se vlastně druhým sbormistrem, došli po všech zkušenostech ve sboru k závěru, že hudební vývoj dítěte v předškolním věku je velikým přínosem výchovy k umění pro rozvoj osobnosti dítěte.

Dále je v hudbě zvlášť výrazný moment sdružovací. Aktivní hudební činnosti působí výrazně na rozvoj sebedůvěry dítěte. Hudba zasahuje celou psychiku dítěte.