Tradiční soutěže pro děti vyplňoval doprovodný program, během kterého všichni přítomní mohli vidět královské jezdectvo, kočár s královnou tažený bujnými hřebci a dokonce rytířský souboj. Jednou ze soutěží, za kterou byly děti odměněny bylo chytání do lasa, kdy ratolesti musely před zkušeným lasařem utíkat a vyhnout se tak chycení. Děti, které již měly vysoutěženo dost sladkostí a jiných dárků si mohli projít stáje, pohladit si koně a také se podívat, jak se sedlají či čistí.