„Vedle města a dnes i kraje nás zachránili naši diváci. Za poslední dva roky se nám podařilo zdvojnásobit zisky ze vstupného, a to jsme nijak nezdražovali,“ řekl Jaroslav Achab Haidler, ředitel ČS, jehož roční rozpočet činí zhruba patnáct milionů korun.

Tento týden rada Ústeckého kraje rozhodovala o dotacích pro profesionální divadelní soubory. Ta na aktivity ČS přispěla půl milionem korun. Částky ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.

„V téhle situaci je každá kačka dobrá. Jsem víceméně spokojen,“ zmínil Haidler. Podotkl, že původně chtěli po kraji dva miliony, ale i přesto vyjádřil do budoucna naději, že je divadlo z nejhoršího venku. „Něco jsme ušetřili z minula. Musíme to zvládnout,“ uzavřel.

Tomáš Šimerda, ředitel Severočeského divadla a baletu (SDOB), naopak vyjádřil nespokojenost. Ačkoliv jeho divadlo dostalo dva miliony čtyřista tisíc korun, loni obdrželo více než dvojnásobek této sumy.

Krajská radní pro kulturu Jana Ryšánková na to reagovala: „Tento příslib jsme SDOB dali. Výsledky hospodaření kraje je vždy zpožděné, když na tom budeme dobře, dotace se dodatečně navýší.“

Ryšánková rovněž řekla, že dotační tituly na provoz divadel v celém kraji bylo nutné zkrátit o polovinu. „Loni jsme rozdávali třináct milionů, letos pouze šest,“ sdělila.

Šimerda uvedl, že v lednu SDOB skončilo s vyrovnaným rozpočtem. Roční rozpočet na jeho provoz činí okolo sedmdesáti milionů korun.
„Doufám, že nenastane kritická situace, že bychom museli omezit činnost našeho souboru. Loni jsme dostali dvě Ceny Thálie, letos máme opět jednu nominaci na toto ocenění,“ uzavřel celou věc Šimerda.

Zřizovatelem SDOB je město. To na letošní kalendářní rok dalo 47,3 milionu korun, což tvoří necelých sedmdesát procent veškerých nákladů.