1. Říká se, že obrnický romský podnikatel Josef Tonka uklízející za peníze města Chánov chce svým vlivem zajistit volební vítězství Sdružení Mostečané Mostu v romském ghettu. „Není to pravda,“ sdělil Tonka Deníku. Podle něj je sdružení v Chánově tak populární, že jeho osobní angažování není třeba. Řada Romů věří, že sdružení zajistí z peněz EU přestavbu Chánova na menší, udržitelné a hlídané sídliště. Spousta problémových rodin se prý odstěhovala do Anglie. Tak má být klid.

2. Říká se, že na cikánském bále v Meduze dojde k uplácení mosteckých Romů. Jedna fáma tvrdí, že kupovat hlasy má za 200 korun příznivec ODS, druhá fáma tvrdí, že hlasy má za 200 korun kupovat příznivec SMM. Někteří Romové údajně předem vyplňují volební lístky. Deník v Chánově hovořil s Romkou, která uvedla, že viděla, jak její matka odmítla muže, který jí úplatek nabízel.

3. Říká se, že někteří lidé nemohou projevit své sympatie k Věcem Veřejným a k jiným alternativním stranám, protože šéfové firem „velcí odeesáci“ nebo „socdemáci“ by je vyhodili z práce. Deník se setkal s člověkem, který měl volit na přání zaměstnavatele, ale odmítl o tom mluvit. „Bojí se o práci,“ řekl jeho bratr.

4. Faktem je, že členové mostecké TOP09 se pohádali. Vyhrocené spory vrcholily odstupem sedmi lidí z kandidátky (Deník o tom psal včera). Rozštěpená stranická buňka se pře o legálnost kandidátky a o další směřování. Zakladatel místní buňky a bývalý okresní šéf TOP09 Václav Kounovský tvrdí, že ji zneužívají skupinky podnikatelů a přeběhlíků. Totéž tvrdí jeho kritici o něm. „Měl příležitost a byl předsedou regionální organizace TOP 09 Mostecka. Tuto funkci nezvládl a svou neschopnost pak svaluje na druhé,“ sdělil místní lídr František Kačer.

5. Faktem je, že odstoupil lídr VV Jan Mazan. Nechtěl poškodit stranu tím, že po dotazu Deníku přiznal členství v Lidových milicích. „Nevěděli jsme o tom,“ řekl poslanec VV David Kádner. Mazan se kolegům omluvil. Deníku poslal vysvětlující dopis.

Kauza TOP09 (v neredigovaném střetu dvou členů)

Václav Kounovský, zakládající člen TOP09 a člen KV TOP09:
"Kandidát na primátora neplatí dluhy:
Naše strana TOP09 kandiduje v Mostě na post primátora pana Františka Kačera, předsedu její mostecké organizace. Pokud otevřeme veřejně dostupné zdroje, co se o něm dozvíme? Je to člověk, který se chová podle zásad zakódovaných v názvu strany? Tradice – Odpovědnost – Prosperita. Bohužel ne.
Tradice
Tradice je něco, co trvá v čase, pan Karel Schwarzenberg představuje tradici, zosobňuje ji. Co může být tradičnějšího než šlechtic z rodu, který budoval českou státnost? Je ovšem tradicí být členem KSČ, potom kandidovat za nezávislé, potom za SNK-ED, pak zase za TOP09? Pan Kačer zvládl tohle všechno. Alespoň byl jen před tím jen v KSČ, pan Sigmund byl navíc i ČSSD.
Odpovědnost a prosperita
Pan Kačer má firmu, „PRVNÍ SEVEROZÁPADNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.“ a měl další „Stavební společnost Ledvice s.r.o.“, firmy měly sídlo na stejné adrese. Ta druhá firma byla ‚prodána‘, byla převedena na člověka, který je tak trochu likvidátorem firem. Proč? V roce 2003 udělala firma dluh, který nesplatila, společníci Kačer a Jelínek se zbavili zadlužené společnosti v roce 2004. Jak je zřejmé z přiložených dokumentů, jediný kdo platil (soudní poplatky), byl věřitel. Konkurz proběhl v roce 2008, naše soudy nejsou dokonalé, a nic není promlčeno.
Podám trestní oznámení, k tomu se zavazuji, konkurz neproběhl správně a celé je to šaškárna, nedostatek zdrojů? Dvě firmy na stejné adrese, polovina činností stejná, jedna prosperuje a té druhé je zrušený konkurz pro nedostatek zdrojů? Podívejte se na justici.cz, je to nabíledni, podvod. Mám pravdu? To určí soud.
Odstoupilo již sedm kandidátů, tím se šance na mandát do zastupitelstva Mostu pro TOP09 zužují na jednoho člověka, vsadím se, že to bude pan Sigmund, bývalý člen KSČ, bývalý člen ČSSD, člen TOP09. Přijalo ho regionální předsednictvo strany kterému jsem předsedal, moje odpovědnost. Pokud odstoupí ještě tři kandidáti, nedostanou naši okupanti nic."
František Kačer, mostecký lídr TOP09, reaguje:
"K mé kandidatuře":
Kandidoval jsem dvakrát. Za SNK, které se pro následující komunální volby spojila s ED, tedy pořád jeden subjekt.
Stavební společnost Ledvice s.r.o. vznikla proto, že hlavní činností společnosti PRVNÍ SEVEROZÁPADNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. jsou dřevěné obaly na sklo tesařské práce, truhlářství, tzn. např. eurookna, dveře, kuchyně, schody atd. Při této činnosti na nás kladli zákazníci požadavky i na drobné stavební úpravy, na které neměla společnost PRVNÍ SEVEROZÁPADNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. živnostenské oprávnění a kvalifikované lidi, a proto jsme založili s dalším společníkem, který oprávnění a kvalifikaci na realizaci takových zakázek měl již zmíněnou společnost Stavební společnost Ledvice s.r.o.. Tato společnost stavěla například restauraci Benedikt. Náš společník však chtěl tuto společnost dále rozšiřovat a ucházet se o zákazky většího rozsahu. S takovým postupem jsem já a druhý společník K. Jelínek nesouhlasili, když toto nebylo hlavním předmětem naší podnikatelské činnosti, a proto jsme se domluvili a převedli obchodní podíly na třetího společníka. V té době nebyla společnost ztrátová a měla všechny své závazky splněné.
Další vývoj jsme nesledovali.
Trestní oznámení může podat každý z nás, to je jeho právo. Ing. Václav Kounovský je asi podává jak na běžícím páse. Na bývalého krajského předsedu Jana Teufela atd.. Šíří nepravdy. Když však Ing. Kounovský měl příležitost a byl ve funkci předsedy regionální organizace TOP 09 Mostecka, tuto nezvládl a svou neschopnost pak svaluje na druhé. Při jeho odvolání z ODS v Litvínově, to byl údajný komplot proti jeho osobě. Regionální výbor TOP 09 nezvládl jeho spor s bývalým krajským předsedou, který vyústil v jeho odvolání. Zase hledal viníka. Tím označil Ing. Zdeňka Faltyse, který jej ve funkci nahradil.
Vždy, když se objeví noví lidé, kteří pracují a mají výsledky, objeví se Ing. Václav Kounovský a začne jejich práci podrývat svými pravdami. Nikdy se však nepodílí na vývoji, i když má veškeré informace, nejedná přímo, objevuje se vždy za 5 minut dvanáct a pokouší se vše zničit.
Horší je však skutečnost, že firma Ing. Václava Kounovského nabádá k odstoupení členy TOP 09 z kandidátní listiny. Ing. Zdeněk Faltys s Ing. Václavem Kounovským si před vznikem místní organizaceTOP 09 Most v březnu 2010 chtěli zajistit čelní místa na kandidátce v Mostě a bez vědomí členské základny si udělali své pořadí pro kandidátní listinu voleb do zastupitelstva Statutárního města Most, kdy Ing. Faltys měl být lídrem kandidátky a Ing. Kounovský č. 3. S touto skutečností byli někteří členové TOP 09 v Mostě seznámeni po odsouhlasení konečné podoby kandidátní listiny. Toto jejich údajné poředí na kandidátní listině (v době, kdy TOP 09 na Mostecku měla cca. 14 členů) nebylo nikdy žádný z orgánů TOP 09 v Mostě projednáno.
Po vzniku místní organizace TOP 09 Most, která jediná může dle ust. § 19 odst. 5 písm. b) v návaznosti na ust. § 24 stanov TOP 09 kandidátní listinu sestavit došlo k demokratickému sestavení kandidátní listiny, kde se členové regionálního a místního výboru TOP 09 každý sám za sebe vyjádřil a to včetně Ing. Zdeňka Faltyse, který s její podobou a pořadím souhlasil.. Došlo ke konečnému pořadí, kde Ing. Zdeněk Faltys byl na 6. místě a Ing. Václav Kounovský na 27. místě. Ing. Václav Kounovský odstoupil z kandidátky na sněmu místní organizaceTOP 09 Most a to z důvodu nespokojenosti s jeho umístěním, Ing. Zdeněk Faltys nic nenamítal. Kandidátní listina byla odsouhlasena výborem místní organizace TOP 09 Most, sněmem místní organizace TOP 09 Most a regionálním výborem TOP 09 Mostecka.
Osobní ambice těchto dvou pánů došly tak daleko, že Ing. Zdeněk Faltys osobně navštěvoval kandidáty a nabádal je, aby odstoupili. Dával jim k vyplnění formuláře k odstoupení a u šesti z nich uspěl.
To, že odstoupilo 7 lidí z kandidátky TOP 09, kdy nejméně jednoho z nich Ing. Zdeněk Faltys podvedl, kdy sám Ing. Faltys podal žádost o jeho odtsoupení bez splnění podmínky , kterou tento kandidát své odstoupení podmínil. Jsem ovšem toho názoru, že i takové jednání Ing. Kounovského a Ing. Faltyse, kteří před více lidmi prohlásili, že nemají zájem na úspěchu TOP 09 v nadcházejících volbách, TOP 09 nepoškodí.. Věřím, že každý volič do komunálních voleb ví, že když zakřížkuje stranu TOP 09, tak 7 hlasů dá jiné demokratické straně.
Tuto hru však rozehrál někdo jiný. V minulých volbách z SNK odstoupili z kandidátní listiny 4 lidé. Ne náhodou to byl majitel firmy se svými zaměstnanci, která se marně ucházela o zakázku na SBD Krušnohor. Po odstoupení z kandidátky tuto zakázku dostala. Další kandidáti odstoupili z ČSSD a ODS, kdy byly uplatněny stejné praktiky.
Dnes po čtyřech letech je to situace obdobná. Firma Ing. Václava Kounovského dodává své služby pro Magistrát města Mostu . SBD Krušnohor je pak také potenciální odběratel služeb poskytovaných Ing. Kounovským. Tyto nátlakové praktiky, něco za něco, jsou, jak se zdá jedním z konečných volebních prostředků sdružení Mostečané Mostu. Ten poslední vždy těsně před volbami. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Věřím, že mostečtí voliči již tyto praktiky prohlédli a budou volit pro město Most prosperitu a ne zadlužování."

PŘÍPAD JAN MAZAN (VV)

Začalo to dvěma dopisy, které přišly do Deníku. Oba podepsaní autoři, Jiří Brabec a Stanislav Krhounek, reagovali na Mazanův volební rozhovor s Deníkem. A dodali: Mazan byl členem Lidových milicí.

Brabec napsal: "Jako dlouholetý zaměstnanec koncernového podniku Doly Ležáky v Mostě jsem postupně pracoval na dole Šmeral, Třískolupy a Vršany. Dovolím si tedy reagovat na článek z pohledu člověka, který měl možnost sledovat jak profesní, tak politický růst pana ing. Jana Mazana.

V článku popsaný profesní růst ing. Mazana se shoduje se skutečností, kterou si pamatuji.

Nemůžu však souhlasit s tvrzením ing. Mazana, že se stal členem KSČ jen z důvodu profesního růstu. Velmi dobře si pamatuji, jakým horlivým členem strany byl (někteří současní manažeři Czech Coal Group to jistě rádi potvrdí). V době jeho vstupu do KSČ jsem byl již zkušeným stranickým funkcionářem a velmi dobře si pamatuji na jeho zájem stát se členem Lidových milicí. Jako mladý a perspektivní člen KSČ byl do LM přijat. Velmi dobře si pamatuji, jak si Ing. Mazan řádně a horlivě plnil všechny povinnosti spojené s členstvím LM, jak vynikal při ostrých střelbách. Z důvodu členství v Lidových milici, pokud se nepletu, podléhá i lustračnímu zákonu. Chápu a rozumím tomu,že člověk může časem i „zmoudřet„ , ale nikdy by neměl zapomenout na svoji minulost, i kdyby byla sebehorší. Ing. Mazan tak, jak uvedl ve svém článku, po několika letech odešel z dolu do soukromého sektoru a já jsem po čase odešel do důchodu.

Je pravda, že od doby co jsem se pracovně i politicky s ing. Mazanem setkával, uběhlo hodně let, je ale také pravda, že on osobně musel názorově urazit opravdu, ale opravdu dlouhou cestu. Od Lidových milicí až k Věcem veřejným, prostě salto mortále, vysněné to číslo všech komediantů. Pan Ing. Mazan měl své zásady jako stranický funkcionář a horlivý milicionář a je tudíž možné, že své zásady v té době získané uplatní i u Věcí veřejných, o kterých jejich předseda Radek John prohlásil, že u nich nikdy nebudou kandidovat bývalí komunisté. Je ale také možné, že výjimka potvrzuje pravidlo.

Krhounek doplnil: „…dokonce se stal i členem Lidových milici, což byla výběrová organizace jenom pro příkladné členy strany a kam s vstupovalo výslovně na základě dobrovolnosti. Vždyť podléhá i lustračnímu zákonu!“

Reakce Jana Mazana:

"Vážený soudruhu Brabče.

Se zájmem jsem si přečetl oba dva tvoje dopisy adresované MD. Oba mají stejnou dikci, akcentaci na mojí iniciativu v KSČ a odvolání na lustrační zákon. Ten první (kratší) jsi podepsal jako Stanislav Krhounek (mimochodem jsi si nemohl vybrat lepší pseudonym, neboť Krhounek byl jak známo patolízal, vlezprdelka a udavač). Zřejmě sis pozdě uvědomil, že doba psaní anonymů a udavačských dopisů již skončila, a tak jsi napsal nový delší článek, ale stejného obsahu a tentokrát již ses statečně podepsal. Rád tě vyvedu z některých omylů, se kterými se stále ještě potýká celá řada bývalých funkcionářů. Odpovíme si společně na několik otázek A VYJASNÍME SI NĚKTERÁ STANOVISKA:

MOJE AKTIVITA V KSČ
1) Proč, když jsem pracoval na šachtě od roku 1976 jsem vstoupil do KSČ až na počátku roku 1985? Tedy po devíti letech v době, kdy jsem již vykonával funkci vedoucího výroby a moje politická pasivita byla v této funkci neudržitelná.
2) Proč jsem nevstoupil do KSČ už v roce 1983, kdy jsem ukončil studium na vysoké škole a po dobu studia mi soudruzi dali pokoj(soudruh studuje a nemá čas na politickou práci)?
3) Proč, když strýc mé manželky soudruh Holub, který byl vedoucím kanceláře generálního tajemníka UVKSČ od dob Gustáva Husáka až do sametové revoluce a mněl ten nejčervenější telefon v republice, který když zvedl tak padaly hlavy generálních ředitelů a několikrát mne vyzýval k politické kariéře, jsem byl pouze řadovým členem a o mé vazbě na nejvyšší politické špičky jsem nikomu nikdy nic neřekl? Dokážete si představit, kde bych mohl s tímto zázemím být, kdybych to „žral“, tak jak píšete ve své novinářské prvotině?
4) Proč, když jsem sháněl nové auto, tak jsem spal před mototechnami v celém kraji, tak jako celá řada jiných prostých lidí, když stačilo zavolat strejdovi (měl jsem na něj přímou linku)?
5) Proč píšete, že jsem byl stranický funkcionář, když jsem byl celé čtyři roky mého působení v KSČ pouze řadovým členem? Že by ztráta paměti, snaha uškodit a očernit, nebo vlastní blbost, tak na to si musíte odpovědět sám!
6) Proč si myslíte,že jsem se nemohl dočkat, až budu moc platit 10% ze svého platu členské příspěvky KSČ?

ČLENSTVÍ V LM
Po mém vstupu do strany se na mne soudruzi vrhli (soudruh musí být politicky angažován!). Jeden měsíc jsem mněl dělat předsedu Svazu československo – sovětského přátelství (a to, že jsem ani nebyl členem nikomu nevadilo), další měsíc ze mně chtěli udělat lektora na VUMLU (to, že jsem ho já sám neměl vystudovaný jim také nevadilo) a příště to pak byla výzva, abych šel do nějakého klubu pracujících vykládat o úspěších socializmu. Nikdy jsem nechtěl být vymývačem mozků. Od doby, kdy mně chtěli soudruzi po prověrkách v roce 1973 vyhodit ze školy za to, že můj otec (vynikající pracovník na kterého nemohli ) odmítl vstoupit do strany, jsem si nedělal o politické práci žádné iluze. V té době jsem byl osloven jedním z členů LM, mým kamarádem z bagru, který věděl o mé lásce ke zbraním a ten mi řekl „Pojď k nám, budeš angažovanej a všichni ti musí dát pokoj“. V té době se mi to zdálo jako to nejlepší řešení a tak jsem asi po čtyřech měsících od vstupu do strany vstoupil i do LM. I zde jsem byl pouze řadovým členem a měl jsem „významnou funkci“ nabíječe do kulometu. Mé účinkování v LM z dnešního pohledu nebyla šťastná volba, nejsem na ní hrdý, ale ani se za ní nestydím. Potkal jsem tam spoustu poctivých a pracovitých lidí a kamarádů. Nikdy jsem neudělal nic špatného, odmítl jsem jet do Prahy pohlavkovat studenty a ani nechápu, jak můžou být moje dobré výsledky ve střelbě spojovány s mými morálními vlastnostmi. Dnes lze jen parafrázovat spolu s jedním francouzským filmem, že kdybych to býval věděl, tak jsem tam nechodil.

POLITICKÉ SALTO MORTÁLE

V polovině roku 1989, když ještě studenti nevěděli, že mají holé ruce, jsem vystoupil na veřejné schůzi s požadavkem, aby nám tajemník OVKSČ přišel veřejně na šachtu vysvětlit nešvary, které se v KSČ dějí. Na můj popud se svolala veřejná schůze, na kterou tajemník nepřišel, ale poslal za sebe nějakého šavlonosiče, kde jediným bodem schůze bylo moje vystoupení s deseti otázkami adresovanými na vedení KSČ. Namátkou třeba „Jak si můžou dovolit komunisté v Lounech, kde ani zdaleka není plná občanská vybavenost, postavit kachlíkový palác“ apod. Otázky na tu dobu silný kafe, dodnes se divím, že jsem to tenkrát neschytal a ty pokud si dobře pamatuji tak si se zmohl pouze na to, že si se mně před schůzí zeptal „Doufám, že když jsme to kvůli tobě svolali, tak taky vystoupíš“.To, že jsem se rozhodl znovu v této době vystoupit proti špatným věcem kolem sebe je konzistentní jednání, jsem stále rozhodnut bojovat proti zlořádům dnes, tak jak jsem to dělal i v minulosti. O žádná salta nejde. Na kandidátce nevystupuji jako člen strany Věcí veřejných, ale jako člověk bez politické příslušnosti. Svoje místo Lídra jsem si vydobyl v tajné volbě (mněl jsem 67% členů a příznivců VV,což byl tuším třetí nejlepší výsledek v republice) a ani ty jsi nenašel odvahu zpochybnit moje schopnosti, um a znalosti. Je zvláštní, že z celého podniku DLM, který měl 4000 zaměstnanců a všichni mně znali, našli odvahu mi něco vytknout pouze dva lidé. Tím prvním byl známý rejpal Saša Rovný z Havraně, ale ten měl tolik slušnosti, že mi zavolal na moje číslo a myslím, že ho moje odpovědi uspokojily a tím druhým jsi ty. U tebe jsem přesvědčen, že jako člověk, který tu dobu prožil, jsi nemohl podobný pamflet napsat o své vůli a že jde o politickou objednávku. Snad ti za to někdo i poděkuje.

LUSTRAČNÍ ZÁKON

Omlouvám se, pokud se mýlím, ale domnívám se, že se lustrační zákon nevztahuje na příslušníky LM jenom proto, že byli členy této organizace, ale vztahuje se na ty lidi, kteří se aktivně zapojili do špehování, udávání, psaní anonymů, kádrování lidí a těch, kteří dbali na mravní čistotu národa tak jako ty. Nevím jak ty, ale já mám lustrační osvědčení čisté. Mám čistý trestní rejstřík a dokonce nemám jako řidič stržený ani jeden trestný bod. O čistotu mého charakteru se ty starat nemusíš.

Pozn. K dotazům MD
1) Jistě pochopíte, že kdybych se chtěl ke svému členství v LM v předchozím článku vyjadřovat, tak by daný článek zaplnil celou dvoustranu. Nejsem novinář a nedokážu na některé věci reagovat bez širších souvislostí.
2) Jsme zvláštní národ, který vždy při změně politického klimatu zlikviduje inteligenci a aktivní jedince a chopí se moci ti, jejichž jediným kreditem je často pouze to , že buď drželi celou dobu hubu a krok a nebo měli v kapse větší svazek klíčů, než ti druzí. S tím já nesouhlasím a myslím si, že nás právě tento přístup připravil v minulosti o celou řadu schopných lidí, kteří mohli pro naší zem hodně udělat. Nejsem ochoten se smířit s myšlenkou, že jenom proto, že jsem si ve své době zadal s těmi nepravými, jsem horší než ti druzí. Jste idealisté, když si myslíte, že to v dnešní době funguje jinak. Mnohokrát jsem se setkal se spoustou lidí, které když jsem oslovil s tím, aby se stali členy naší kandidátky, tak mi řekli „proboha jenom to ne, můj šéf je velký odéesák nebo socdemák a jak by se to dověděl tak letím“! V čem si proboha myslíte, že je dnešní doba lepší. Máme demokracii, ale lidé jsou nuceni, tak jako v minulosti, volit vyvolené, jsou upláceni lacinými sliby a věcnými dary a svůj svobodný názor si mohou říkat jen ti nezaměstnaní. Strany si mezi sebe rozebrali zájmové skupiny a Věci veřejné jim vadí právě proto, že by chtěli toto změnit. To se žádné ze stávajících stran nemůže líbit! Proto ten neustálý tlak, ta akcentace mravní čistoty, napadání naší strany za kdejakou blbost. Po dvaceti letech už by se snad mohlo přestat kádrovat a tak, jako jsme ochotni připustit, že ne všichni cikáni jsou špatní, jistě každý uzná, že je to stejné i s bývalými členy KSČ, lidových milicí a všech ostatních organizací národní fronty. Co jsme to sakra za stát, kdy hlas jednoho zhrzeného aparátčíka má větší politickou váhu než poctivá práce kohokoliv z nás!
3) Voličům se snažím tímto článkem vysvětlit, že jsem v životě nic špatného, za co bych se musel stydět, neudělal. Ti chytřejší, co si danou dobu pamatují, to jistě pochopí. Mladým to stejně nikdo nevysvětlí, protože si myslí, že Lidové milice je název koření do guláše a ani je to nezajímá. Svým spolupracovníkům a straně věcí Veřejných se omlouvám za to, že moje politická minulost a celé to bahno kolem by mohlo uškodit dobrým, poctivým a pracovitým lidem na naší kandidátce, kteří se poctivě snažili přispět k dobrému volebnímu výsledku naší strany a pozitivní změně politického klimatu v našem městě.