Magistrát města Mostu zrušil úřední hodiny. Vzhledem k aktuální situaci rozhodl primátor města Jan Paparega o tom, že se ruší úřední hodiny na všech odborech Magistrátu města Mostu a Městské policie Most.

Úřední hodiny jsou zrušeny od 16. března 6 hodin do 24. března 6 hodin na všech pracovištích, s platností od pondělí 16. března od 10 hodin. Toto opatření bylo přijato v souladu s usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020 o přijetí krizového opatření. Veškeré objednané termíny jsou z tohoto důvodu zrušeny a nelze je vyřídit.

Městský úřad Litvínov v souvislosti s vyhlášenou karanténou na území České republiky upravil úřední hodiny. V souladu s Usnesením vlády č. 214 ze dne 15.03.2020, o přijetí krizového opatření, kterým vláda vyhlásila zákaz volného pohybu osob s účinností od 16. března od 0:00 hodin do 24.března do 6:00 hodin, se mění úřední hodiny takto:

Pondělí 14 – 17 hodin
Úterý zavřeno
Středa 14 – 17 hodin
Čtvrtek zavřeno
Pátek zavřeno

Finanční úřad pro Ústecký kraj počínaje dnem 16. března přijímá opatření s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru. Ruší se plánované dosud nezrealizované výjezdy do obcí.Ruší se původně ohlášené rozšířené úřední hodiny územních pracovišť, plánované na období 23. března – 1. dubna.

Dočasně se uzavírají územní pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ - v Podbořanech, v Bílině a v Libochovicích.

Zavírají se daňové pokladny územních pracovišť. Pro výběr daní v hotovosti zůstává v rámci Ústeckého kraje otevřena pouze jedna daňová pokladna, a to na Územním pracovišti v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, Ústí nad Labem.

Pokladní hodiny: Pondělí 8:00 – 11:00 hod. a Středa 8:00 – 11:00 hod.

Územní pracoviště budou přístupná pro veřejnost v rozsahu:
Pondělí 8:00 – 11:00 hod.
Středa 8:00 – 11:00 hod.
Kontakt s veřejností bude probíhat pouze v prostorách podatelen.

Telefonní spojení jsou dostupná na internetové stránce finanční správy, v části finanční úřady. Informace ke konkrétní daňové problematice lze získat na telefonním čísle 475 252 111.

Finanční úřad pro Ústecký kraj doporučuje ke komunikaci se správcem daně dálkové formy komunikace a vyzývá občany. Aby s ním řešili všechny záležitosti primárně telefonicky, nikoliv osobně. Telefonní čísla:


Finanční úřad pro Ústecký kraj
475 252 111
Územní pracoviště v Ústí nad Labem
475 252 111
Územní pracoviště v Teplicích
417 551 111
Územní pracoviště v Mostě
476 135 111
Územní pracoviště v Chomutově
474 605 111
Územní pracoviště v Lounech
415 625 111
Územní pracoviště Litoměřicích
416 710 111
Územní pracoviště v Děčíně
412 592 111

Omezení úředních hodin a uzavření budovy Okresního soudu v Mostě. Předsedkyně Okresního soudu v Mostě v zájmu snížení rizika rozšíření infekčních nemocí v soudní budově ze strany veřejnosti rozhodla s účinností od pondělí 16. března do 24. března 2020 o omezení provozu Okresního soudu v Mostě takto:

Soudní budova je otevřena pro veřejnost ve dnech 16. 3. 2020, 18. 3. 2020 a 23. 3. 2020 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. Ve ostatních dnech bude Okresní soud v Mostě uzavřen.

Z preventivních důvodů v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením korona viru je od 16. března uzavřena budova Městského úřadu v Lomu u Mostu. S pracovníky MěÚ je možné komunikovat jen telefonicky nebo e-mailem v běžné pracovní době.

Městský úřad Hora Svaté Kateřiny informoval, že je od 16. března od 8 hodin do odvolání z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření souvisejících s omezením šíření nákazy koronavirem pro veřejnost uzavřen. Úřad kontaktujte telefonicky na + 420 476 113 157 nebo + 420 731 871 920. Rádi Vám pomůžeme či vyřídíme potřebné záležitosti po telefonu, případně po telefonické domluvě zajistíme naléhavé a nezbytné úřední úkony.

HZS Ústeckého kraje v souvislosti s nouzovým stavem omezuje úřední hodiny. V souvislosti s vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky dochází od 16. března 2020 k omezení úředních hodin HZS Ústeckého kraje. Úřední hodiny HZS Ústeckého kraje jsou stanoveny takto: Pondělí 8 – 11hodin a středa 12 – 15 hodin.