Kde: z Meziboří do Litvínova a zpět
Kdy: přístupná celoročně

Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Lidé ji hojně využívají k procházkám. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách.

Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Cesta nese jméno Vojtěcha Tesaře, někdejšího litvínovského lesního rady, který zahynul při Pražském povstání 8. května 1945. V roce 2015 byla na konci cesty vLitvínově odhalena dřevěná socha Vojtěch Tesaře a informační tabule připomínající památku odbojáře. Ještě nedávno málokdo věděl, proč se cesta jmenuje Tesařova nebo lidově Tesařovka.