Keramika pro maminku ze SVČ
Kdy: do 30. dubna
Kde: doma s rodiči
Vytvořte si se Střediskem volného času v Mostě dárek pro maminku ke Dni matek. A jak na to? Vyzvedněte si v recepci SVČ v Mostě balíček s keramickou hlínou a návodem na tvoření dekorací. Po vytvoření výrobku jej nechte čtrnáct dní schnout. A to buď doma, nebo jej přineste do SVČ. Po vyschnutí budou všechny výrobky vypáleny v peci. Po vypálení bude SVČ tvůrce kontaktovat, aby si svá díla vyzvedli. Pokud chcete mít dárek ke Dni matek, je vhodné přinést hotový a vyschlý výrobek nejpozději do pátku 19. dubna. Celá akce SVČ Most probíhá až do konce měsíce dubna.

Jarní špacír na Resslu
Kdy: do neděle 25. dubna
Kde: areál vrchu Ressl
Vydejte se s námi na vycházku po vrchu Ressl, kterou si zpříjemníte plněním deseti úkolů. Trasa vede od vstupu na koupaliště k dětskému hřišti u jezírka. Odpovědi na úkoly, spolu se jménem a  věkem dítěte potom pošlete na email kourilova@svc-most.cz nebo doložte v recepci SVČ, kde vás čeká drobná odměna. Akce trvá do 25. dubna.

Virtuální prohlídka výstavy Trnka na zámku
Kdy: ve volném čase
Kde: na facebooku města Litvínova
V roce 2020 proběhla v zámku Valdštejnů výstava díla Jiřího Trnky. Umělce, který proslul jako filmař a ilustrátor dětských knih. O jeho umu, talentu a stylové rozmanitosti se mohli návštěvníci přesvědčit prostřednictvím více než 130 originálních ilustrací z dnes již klasických knih, jakými jsou kupříkladu České pohádky, Broučci, Míša Kulička, Fimfárum… Ilustrace byly doplněny loutkami z Trnkových animovaných filmů (Staré pověsti české, Bajaja, osudy dobrého vojáka Švejka, Sen noci svatojánské…). Součástí výstavy byla i interaktivní projekce zaměřená na jeho nejznámější Trnkovu knihu Zahrada.

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku
Kdy: do 2. ledna 2022
Kde: virtuálně na webu Oblastního muzea a galerie v Mostě
Kvůli vládním opatřením byla výstava v Oblastním muzeu a galerii v Mostě prodloužena až do 2. ledna 2022. Až to epidemiologická opatření dovolí, bude spolu s muzeem otevřena i celá výstava. V současnosti si ji můžete prohlédnout virtuálně na webu. Výstava představuje dobové železniční předměty v drážních kancelářích, panely s informacemi a historické fotografie k jednotlivým tratím a nádražím, železniční předpisy a jízdní řády nebo původní směrové cedule. Děti i dospělé zajisté zaujmou funkční železniční modely, hračky a parní stroje ze sbírky Radka Vejříka. Součástí je i výstava grafik Jiřího Boudy s železniční tématikou. Dalším lákadlem je i moderní dálkově řízené modelové kolejiště o velikosti H0, které bude, až to bude možné, ve vybraných dnech provozovat Klub železničních modelářů Moldaváček z Oseka. Po celou dobu výstavy bude k dispozici také dětský koutek a fotokoutek. Až to situace dovolí, budou i další doprovodné akce.

Jarní fotokoutek na nádvoří zámku
Kdy: pondělí až pátek 9 – 17 hodin, sobota a neděle 10 do 17 hodin
Kde: nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově
Na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově vznikl další fotokoutek pod lípou. Tentokrát jsou tam domácí zvířátka, která vítají jaro. Kdo má cestu do města, může se projít nádvořím a prohlédnout si tuto zámeckou atrakci a vyfotografovat se u ní.

Cestování za kamínky se SVČ
Kdy: ve volném čase
Kde: v ulicích města Mostu
Středisko volného času v Mostě na začátku letošního roku připravilo pro zájemce hru. Ta se jmenuje Cestování s kamínky a stále běží. „Milí přátelé, v lednu jsme spustili akci Cestování s kamínky. V tu dobu jsme po Mostě rozmístili 10 malovaných kamínků s logem našeho SVČ. Pokud tedy některý najdete, dejte nám to prosím vědět,“ vyzývají zástupci střediska. Můžete poslat fotku a napsat na jeho facebook nebo na mail dachova@svc-most.cz.

Virtuální galerie Docela velkého divadla
Kdy: kdykoliv
Kde: na facebooku divadla
Výtvarníci Docela velkého divadla zapůjčili své obrazy, grafiky a fotografie, aby se podělili o svůj honorář z prodeje. Obrazy získalo divadlo za snížené ceny, a tak jsou dostupnější než obvykle. Pokud by někdo chtěl udělat radost sobě nebo svým blízkým, vybere si obraz nebo fotografii a zavolá na číslo 602 278 743. Obrazy mohou lidé samozřejmě lajkovat i komentovat.

Knihobox v Městské knihovně v Mostě
Kdy: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Kde: u vchodu do Městské knihovny v Mostě
Knihobox je nová bezkontaktní výpůjční služba knihovny. Zařízení má 24 boxů, ze kterých si čtenáři mohou vyzvednout své, předem objednané výpůjčky. K dispozici je 24 hodin denně 7 dní v týdnu. A jak funguje? Čtenář si objedná dokumenty prostřednictvím online katalogu knihovny na https://most.tritius.cz/, případně telefonicky na č. 476 768 810. Pracovníci knihovny připraví objednané dokumenty a načtou do čtenářova konta. Čtenáři potom bude odeslána SMS zpráva, kde mu objednávka bude potvrzena jako připravená. Ve zprávě obdrží také informaci o lhůtě pro vyzvednutí, čísle boxu a PIN k zadání. Pro vyzvednutí dokumentů je třeba vzít si s sebou čtenářskou průkazku.

Vycházka k jezeru Most
Kdy: ve volném čase
Kde: areál jezera Most
V současnosti je asi největším lákadlem k vycházkám a pobytu na čerstvém vzduchu jezero Most. Ostatně svědčí o tom každý den plné parkoviště a množství příchozích, kteří vyrážejí k největší vodní hladině na severu přímo z města po svých. Jezero vzniklo rekultivací bývalého Dolu Ležáky. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 75 m. Při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Přístupné veřejnosti je od září 2020.

Puklá skála u Flájské přehrady
Kdy: přístupná po celý rok
Kde: nedaleko Flájské přehrady
Zhruba kilometr od hráze Flájské přehrady leží nápadné skalisko načervenalé barvy - Puklá skála. Skalní výchozy jsou tvořeny červenavě zabarveným granitovým porfyrem a draselný živec v nich tvoří až několik centimetrů velké vrostlice. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje výšky do 8 metrů. Poblíž horní části hřebene je ještě izolovaná skalní polověž, snadno přístupná z náhorní strany. Z té údolní je vysoká okolo 5 m. Pod skalami se pak nachází malé kamenné moře. Nedaleko pod skálou vede po lesní cestě protínající úbočí cesta s červenou značkou z bývalých Flájí do Českého Jiřetína. Pokud mineme ve směru od Flájí skálu a odbočíme první cestou vpravo vzhůru do kopce, přijdeme přímo k úpatí skály. Ze zadní strany se dá poměrně lehce a bezpečně na skálu vylézt.

Výstup na vrch Loučná
Kdy: přístupný celoročně
Kde: mezi Mezibořím a Dlouhou Loukou
Loučná je nejvyšší hora Mostecka (955,9 m) a celého východního Krušnohoří. Jižní svahy hory se sice strmě zvedají nad Mosteckou pánví, ale vlastní vrchol je relativně plochý a při pohledu z náhorní strany nijak impozantní. Dříve byla nazývána Wieselstein. Na vrcholové plošině se nacházejí dvě žulová skaliska. Níže byly vztyčeny dva kříže. Na konci 90. let 20. století byla na vrchol vyznačena odbočka od modré turistické cesty z Litvínova přes Meziboří do Dlouhé Louky.

Tesařova cesta
Kde: z Meziboří do Litvínova a zpět
Kdy: přístupná celoročně
Naučná stezka Tesařova cesta má počátek v Meziboří a vede přes Litvínov zpět do Meziboří. Byla vybudována pro rekreaci obyvatel této oblasti i pro místní dovolenkáře. Na trase, která je dlouhá dvanáct kilometrů, se nachází 17 zastávek, kde se návštěvníci mohou dovědět mnoho zajímavostí o této oblasti i o celých Krušných horách. Jsou zde informace nejen o přírodních zajímavostech, ale i o historii a architektuře navštívené lokality. Dále se návštěvníci seznámí s vegetací, péčí o lesy a s biocentrem Šumný důl. K odpočinku slouží několik na stezce umístěných odpočívadel.

Eduardova skála u Malého Háje
Kdy: přístupná je celoročně
Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách
Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě je Medvědí skála, Lesenská pláň a Liščí vrch. Na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách. O něco dále pak Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Hrad Hněvín
Kdy: po celý rok
Kde: nad městem Most
Za kolik: zdarma
Proč přijít: Silueta vrchu Hněvín, dříve Zámecká hora, s hradem patří k nejvýraznějším symbolům města Mostu. Přímo až k hradu vede ze čtvrti Zahražany (od budovy současného gymnázia) silnice s ukazateli směru, před hradem je hlídané parkoviště. Z Hněvína je výborný výhled na Krušné hory, město Most i České středohoří. Restaurace je v současnosti zavřená. Pozor, v areálu probíhají opravy!

Na procházku k přehradě Fláje
Kdy: celoročně
Kde: u Českého Jiřetína
Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je však vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří
Kdy: celoročně přístupná
Kde: nad zámkem Jezeří
Za kolik: zdarma
Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří
Kdy: přístupná je celoročně
Kde: pod zámkem Jezeří
Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Rozhledna Jeřabina
Kdy: celoročně přístupná
Kde: nedaleko obce Klíny a nad obcí Křížatky
Za kolik: bez vstupného
Proč přijít: Rozhledna, která nabízí výhledy do českého vnitrozemí, stojí na svazích Krušných hor nad obcí Křížatky na Litvínovsku, na stejnojmenném vrchu Jeřabina. Leží v nadmořské výšce 785 metrů. Přístupná je ze silnice Litvínov - Janov směr Mníšek v Krušných horách, kde je vybudováno menší parkoviště. Odtud vede lesní pěšina cca 500 metrů k rozhledně. První rozhlednu zde vybudoval německý turistický spolek v roce 1884. Po druhé světové válce zde bylo jen torzo, na jehož základech postavil v roce 2009 Sport areál Klíny novou zastřešenou rozhlednu, přístupnou po několika vnitřních schodech. Nedaleko rozhledny na sousedním vrcholu kopce je skalní masív, sloužící také jako cvičné skály pro horolezce.

Vodní nádrž Janovská přehrada
Kdy: po celý rok
Kde: u osady Křížatky
Za kolik: zdarma
Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem a Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením říčky Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice a z Litvínova vede k přehradě červená značka.