Operace Percentage
Výsadek měl pouze jednoho člena. Byl jím svobodník František Pavelka. Jedná se o prvního parašutistu, který doskočil na území protektorátu Čechy a Morava. Měl domácímu odboji předat vysílačku a nový šifrovací klíč. Pavelka seskočil v noci ze 3. na 4. října 1941 u osady Koudelov u Čáslavi. Bylo to 35 kilometrů od původního cíle, jímž bylo okolí Nasavrk na Chrudimsku. Jedenadvacetiletý František byl o tři týdny později zatčen gestapem. Protrpěl si mučení a následně byl 11. ledna 1943 popraven v Berlíně.

Operace Anthropoid
Jozef Gabčík a Jan Kubiš seskočili 28. prosince 1941 na poli u obce Nehvizdy. Jejich úkolem bylo provést vojenský útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Operace byla úspěšná. Jeden z nejmocnějších mužů říše zemřel týden poté, co 27. května 1942 hodil Jan Kubiš pod kola jeho vozu bombu. Po zradě Karla Čurdy Jozef Gabčík zemřel v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Zraněný Jan Kubiš vykrvácel, když se ho nacisté snažili z kostela převézt do nemocnice.

Silver A
Tento výsadek byl zpravodajský. Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček měli za úkol dopravit odboji v protektorátu vysílačku Libuši a také kontaktovat se s Václavem Morávkem a jeho prostřednictvím se dostat k agentu A-54 Paulu Thümmelovi, který byl pro Londýn nejdůležitějším německým informátorem. Silver A přiletěla do protektorátu společně s Anthropoidem. Byli vysazeni krátce po půlnoci 29. prosince 1941. Kvůli nepřesné navigaci seskočili o 40 km dále než byl původní cíl u obcí Podmoky a Senice u Poděbrad. Kontakt s odbojem i s Morávkem a Thümmelem se jim podařilo navázat a znovu se spojili s Londýnem. Josef Valčík zahynul v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje, Jiří Potůček byl zastřelen českým četníkem a Alfréd Bartoš spáchal při boji s gestapem sebevraždu.

Operace Out Distance
Úkolem operace Ivana Kolaříka, Josefa Opálky a Karla Čurdy byla sabotáž plynárny v Praze-Michli. Dále vezli vysílačku, naváděcí maják a šifrovací klíč. Výsadek od začátku doprovázela velká smůla. Byli vysazeni 28. března 1942 130 kilometrů daleko od určeného místa u obce Ořechov nedaleko města Telč. Při seskoku ztratili kontejner s výbavou, Josef Opálka se zranil a Ivan Kolařík ztratil svou peněženku s doklady. Trojice se proto rozešla. Ivana Kolaříka začalo ihned hledat gestapo. Čtyři dny po seskoku spáchal sebevraždu. Josef Opálka zahynul v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Karel Čurda zradil a stal se z něj konfident gestapa a byl popraven 29. dubna 1947 ve vězení na Pankráci.

Operace Zinc
Výsadek byl tvořen Oldřichem Pechalem, Arnoštem Mikšem a radistou Viliamem Gerikem. Jejich úkolem bylo s pomocí radiostanice s krycím názvem Lída vysílat z Moravy. Byli vysazeni 28. března 1942 u Gbel na Slovensku. Operace nebyla úspěšná. Zraněný Arnošt Mikš spáchal sebevraždu, Oldřich Pechal byl po léčce konfidenta zatčen gestapem a mučen. Aniž by cokoliv řekl, byl následně popraven. Viliam Gerik se v zoufalé situaci přihlásil na policii a odtud putoval na gestapo. Neochotně s nimi spolupracoval. Později byl dokonce deportován do koncentračního tábora. Přesto byl po válce popraven jako kolaborant.

Operace Bioscop
Výsadek byl tvořen Bohuslavem Koubou, Josefem Bublíkem a Janem Hrubým. Skupina měla za úkol provádět sabotáže v továrnách. Byli vysazeni v noci z 27. na 28. dubna 1942 u osady Požáry u Křivoklátu. Bohuslav Kouba spáchal sebevraždu. Bublík s Hrubým se v Praze připojili k dalším výsadkářům a po smrti Heydricha zahynuli v kostele sv. Cyrila a Metoděje.

Operace Bivouac
Sabotážní skupina byla složena z Františka Pospíšila, Jindřicha Čoupka a Libora Zapletala. Seskočili společně s výsadkem Bioscop v noci z 27. na 28. dubna 1942 u Křivoklátu. Libor Zapletal a Jindřich Čoupek byli popraveni v koncentračním táboře Mauthausen. Františka Pospíšila vylákal konfident Karel Čurda do Prahy. Tam byl zatčen gestapem a zastřelen v Terezíně.

Operace Steel
Měla pouze jednoho člena, Oldřicha Dvořáka. Měl odboji předat vysílačku. Vysazen byl taktéž v noci z 27. na 28. dubna 1942 u Křivoklátu. Spolupracoval s výsadkem Silver A, po smrti jeho členů se pokusil uprchnout na Slovensko, ale byl zastřelen těsně za hranicí. Oldřich Dvořák byl ve svých devatenácti letech jeden z nejmladších parašutistů vyslaných z Velké Británie do protektorátu.

Operace Tin
Ludvík Cupal a Jaroslav Švarc měli za úkol uskutečnit vojenský útok na ministra školství a propagandy protektorátní vlády Emanuela Moravce. Výsadek proběhl v noci z 29. na 30. dubna 1942 ve středních Čechách nedaleko vsi Padrť u Rožmitálu. Jaroslav Švarc zahynul v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Ludvík Cupal se v obklíčení gestapa zastřelil.

Operace Intransitive
Václav Kindl, Bohuslav Grabovský a Vojtěch Lukaštík měli sabotážní úkoly. Seskočili společně s výsadkem Tin. Vojtěch Lukaštík se v bezvýchodné situaci v obklíčení gestapa zastřelil. Bohuslava Grabovského popravili v Terezíně a Václav Kindl byl omylem zastřelen příslušníkem gestapa. Několik měsíců předtím kývl na spolupráci s gestapem.

Letěl úplně první, ale nepřistál v protektorátu

Operace Benjamin
Výsadek měl jediného člena, rotného Otmara Riedla. Jeho úkolem bylo doručit odbojářům v protektorátu krystaly pro vysílačky a poselství exilové vlády včetně prezidenta Edvarda Beneše. Riedl byl vysazen 16. dubna 1941. Plánované místo výsadku se nacházelo u obce Křečhoř na Kolínsku. Posádka letounu ale byla dvakrát napadena protiletadlovým dělostřelectvem, takže musela několikrát změnit směr, a proto zabloudila a vysadila ho na rakousko-italských hranicích v Alpách u Landecku, 460 km daleko od plánovaného místa. Vydal se tedy na dlouhou cestu do protektorátu.

Nikdy se mu nepodařilo spojit s místním odbojem. Válku přežil jako vedoucí Baťovy prodejny v Trhových Svinech. Zde se také v závěru války účastnil revolučních bojů. Gestapo se o něm nikdy nedozvědělo, jelikož nebyl nikdo, kdo by ho mohl prozradit. Svou misi Riedl ukončil 10. května 1945, když se přihlásil na ministerstvu obrany. Tam se dozvěděl, že byl považován za mrtvého.

Zabili bestii
Vojenský útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se uskutečnil 27. května 1942. Provedli ho Jan Kubiš a Jozef Gabčík za velké pomoci domácího odboje. Operace byla úspěšná. Jeden z nejmocnějších mužů říše zemřel 4. června. Hned po útoku rozpoutali nacisté při pátrání po pachatelích peklo. Již v den atentátu bylo opět vyhlášeno stanné právo. Parašutisty bylo nutné někam schovat.

Spoluprací odboje se členy České pravoslavné církve byl vybrán k úkrytu kostel sv. Cyrila a Metoděje v novoměstské Resslově ulici. Tam se postupně sešlo sedm parašutistů. Kromě Kubiše s Gabčíkem tam nalezli úkryt také Adolf Opálka, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý, Josef Bublík a Josef Valčík. Nikdo z nich netušil, že jejich kamarád Karel Čurda vyrazil 16. června do Prahy a jeho kroky směřovaly na pražské gestapo. Ani on však nevěděl, kde se parašutisté ukrývají, znal ale jména jejich spolupracovníků, především rodiny Moravcových, kde se výsadkáři scházeli a část z nich tam našla i přechodné bydliště.

Tvrdým mučením z mladšího syna manželů Moravcových Vlastimila vymlátili místo jejich úkrytu. Útok na kostel začal 18. června krátce po 4. hodině ráno. Sedm mužů nemělo proti několika stovkám šanci. Zahynuli všichni. Šest parašutistů ukončilo svůj život vlastní zbraní. Jana Kubiše těžce zranila střepina z granátu a už nebyl schopen se zastřelit. Zemřel v sanitce při převozu do nemocnice.