Za situaci může požár travního porostu v blízkosti kolejiště. Podle informací Českých drah se přerušení provozu dotkne rychlíku Krušnohor, jednoho spěšného a dalších čtyř osobních spojů. 

Provoz by měl být obnoven nejpozději do 13.30 hodin.