Stoh slámy o délce přibližně osmdesáti metrů a šířce dvaceti metrů chytil kolem poledne. Hasiči zabraňovali tomu, aby oheň přeskočil na blízké obilí a další stohy v těsném sousedství. Proč hoří, zatím nemohou s jistotou říci. Potvrdili jen, že určitě nedošlo k samovznícení. Zatím také není jasná výše škody.

Stoh se nachází v polích nad Svinčicemi, takže nebyla nijak ohrožena doprava na okolních silnicích. Dým byl viditelný až z Mostu a valil se až do několik kilometrů vzdálených Želenic.