Plameny šlehající z chaty se podařilo hasičům zdolat a poté ochlazovali také vedle stojící budovu. Z požářiště stoupal bílý dým. Protože bylo odpadu na pozemku velké množství, rozebírali ho hasiči nakladačem a prolévali vodou.

Kvůli množství hořícího odpadu se počet jednotek během zásahu zvýšil na jedenáct. Z důvodu počtu jednotek, které u požáru zasahovaly, byl vyhlášen třetí stupeň poplachu.