Všechny místní cestovní kanceláře jsou pojištěné pro případ úpadku. K takovému závěru došli pracovníci živnostenského úřadu, kteří provádějí pravidelné kontroly cestovních kanceláří.

„Ty jsou mimo jiné povinny mít sjednané pojištění záruky pro případ svého úpadku,“ informovala mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. V územním obvodu mosteckého magistrátu se nachází osm takových kanceláří a u všech z nich byla provedena kontrola dodržování zákona o cestovním ruchu.

Pravidelné kontroly snižují alespoň částečně riziko, že občané uzavřou smlouvu s cestovní kanceláří, která nebude pojištěná dle zákona.