Ve čtvrtek 19. března začne v komořanské teplárně společnosti United Energy první letošní exkurze pro žáky osmých tříd základních škol z Mostecka a Litvínovska. Prohlídky budou každý čtvrtek a potrvají až do poloviny června. Loni na podzim se do teplárny podívalo 270 školáků. Zájem byl obrovský – školy termíny rozebraly během jediného týdne.

Firma přiznává, že cílem návštěv není jen seznamování dětí s výrobou energie a doplňování učiva fyziky. „Chceme zároveň vzbudit zájem dětí o studium technických oborů na středních školách a získávat v nich možné budoucí zaměstnance. Zapadá to do našeho celkového personálního programu, který zahrnuje spolupráci se základními, středními i vysokými školami,“ sdělil generální ředitel United Energy Petr Jeník.

JAK SE „LOVÍ“ BUDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

„Tím, že se žáci dostanou do provozu, mají jedinečnou příležitost vidět, co je v životě čeká,“ řekl ředitel 18. ZŠ v Mostě Jiří Šmejkal. Firma ve vzdělávacím programu Tepelná Pohoda dokonce zajišťuje pro školy kompletní servis včetně dopravy a občerstvení a nechala pro děti vyrobit zábavnou počítačovou hru. O čem je? O výrobě energie a o řízení továrny.

Litvínovská chemička společnosti Unipetrol RPA otevírá svůj obří průmyslový areál pro veřejnost každé dva roky. „Ze strany regionu se tyto akce setkávají s velkým zájmem. Individuální exkurze jsou zpravidla organizovány pro studenty vysokých škol,“ sdělil mluvčí firmy Pavel Veselý.

Podle něj je s ohledem na současnou situaci na trhu práce i pro společnosti skupiny Unipetrol stále obtížnější získat kvalitní, technicky vzdělané mladé zaměstnance. Potřebuje je pro udržení optimální věkové a kvalifikační struktury firmy. Proto se Unipetrol snaží oslovit potencionální pracovníky na všech úrovních vzdělání. Chemická skupina úzce spolupracuje například se středními a odbornými školami EDUCHEM, Schola Humanitas, Střední odborná škola a učiliště v Kralupech.

Unipetrol v současné době spolupracuje zejména s VŠCHT Praha, partnerem školy je už od roku 2002. Letos přitom opět podpoří účast studentů Fakulty chemické technologie na Studentské vědecké konferenci a jako každoročně udělí studentům VŠCHT ceny za nejlepší diplomové práce. Cenu Unipetrolu – ve formě finančního příspěvku – nově získají také tři nejlepší studenti každého ročníku Výukového a studijního centra v Mostě-Velebudicích.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova umožňuje školní exkurze a požádání. Navíc spolupracuje s odbornými školami, zejména se Střední odbornou školou v Meziboří, jejímž studentům zajišťuje odborný výcvik. „V průběhu výcviku, který probíhá na našich pracovištích je možné si vytipovat i budoucího odborníka, s nímž by bylo možné po absolvování školy uzavřít pracovní poměr,“ sdělil ředitel dopravního podniku Milan Dundr.

ŤEŽAŘI: ROČNĚ AŽ 70 EXKURZÍ

Těžební společnosti skupiny Czech Coal – Vršanská uhelná a Litvínovská uhelná – každoročně zahajují tradiční exkurze v dubnu s ohledem na počasí – probíhají přímo v terénu, na rekultivovaných výsypkách i přímo v lomech. „V průběhu exkurzního období, které trvá přibližně do října, je organizováno šedesát až sedmdesát exkurzí, což je několikaletý průměr,“ uvedla mluvčí skupiny Liběna Novotná.

V loňském roce těžaři uspořádali téměř polovinu exkurzí pro základní, střední a vysoké školy. „Pokud jde o exkurze určené základním školám v regionu, ale i mimo něj, bude i letos pokračovat spolupráce s odborem životního prostředí Magistrátu města Mostu,“ uvedla Novotná. Účastníkům exkurzí jsou kromě základních informací o postupu společností při obnově krajiny i těžební činnosti poskytovány doplňující informace o skupině Czech Coal coby významném zaměstnavateli, o tom, jaké profese se mohou uplatnit, i o tom, které jsou pro skupinu do budoucna perspektivní.

Skupina Czech Coal podle své mluvčí považuje investice do zvýšení vzdělanosti v Ústeckém kraji za svou prioritu, a to i s ohledem na nedostatek vysokoškolsky vzdělaných lidí. Proto dlouhodobě spolupracuje s řadou středních i vysokých škol v regionu a pro vybrané profese zřídila tzv. absolventský program. Ten využívají středoškoláci i absolventi vysokých škol.

CHEMICI LANAŘÍ PŘÍMO VE ŠKOLÁCH

Skupina Unipetrol skoro deset let realizuje tzv. JUNIOR program zaměřený na získání absolventů vysokých škol. Vybrané uchazeče firma přijímá na absolventské pozice, na kterých se připravují pro cílovou pracovní funkci. „Výběru uchazečů je věnována velká pozornost. Proto je možné konstatovat, že po dokončení zaškolovací praxe ve společnosti zůstává zaměstnáno více než 90% uchazečů,“ uvedl Veselý.

Unipetrol se také zviditelňuje podporou akcí prezentujících střední školy, konkrétně na veletrhu Sokrates a projektu ESF – Propagace řemeslných a technických oborů.

Personalisté skupiny Unipetrol se každoročně účastní veletrhů pracovních příležitostí, letos to bude KONTAKT 2009 na Univerzitě Pardubice a na VŠCHT Praha.

Firma láká na chemii i přímo v základních školách. Ve spolupráci s Ekologickým centrem Most zavádí na školách environmentálně zaměřené projekty. Výukový program „Chemie a životní prostředí“ získal spolu s informačně vzdělávacím portálem Petroleum.cz ocenění za nejlepší počiny v oboru petrochemie PetrolAward 2008, a to v kategorii „odborná a publikační činnost“.