Od srpna běží půlroční lhůta pro převod domů družstvům. Do konce října musí podat závaznou žádost a složit deset procent z celkové kupní ceny domu.
Nájemníci dvanácti domů se již stali členy SBD Krušnohor. „Nájemníci zbylých tří domů si údajně zakládají družstvo vlastní,“ sdělili radní.

Koncem srpna informační kancelář v pasáži U Lva přijala závazné žádosti na odkoupení bloků 601, 603, 721, čp. 1153, 707, 708, 732, 562, 563, čp. 1154 a 720 od SBD Krušnohor. Jistina za tyto domy byla připsána na účet Mostecké bytové. Podpis kupních smluv bude realizován do třiceti dnů od data podání závazné žádosti: u bloku 601 do 12. září, u bl. 603, 721, a čp. 1153 do 14. září, u bl. 707, 708, 732, 562 a 563 do 21. září a u čp. 1154 a bl. 720 do 26. září. Krušnohor ještě musí zažádat o dvanáctý dům.

Zbývající část kupní ceny každého domu bude uhrazena nejpozději do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.
Do deseti pracovních dnů od data připsání částky na účet Mostecké bytové pak bude podán návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.