O nárůstu rozhodlo představenstvo společnosti, informoval Jiří Vondra, mluvčí Krajské zdravotní. Současně dojde ke zvýšení základní sazby minimální mzdy, k valorizaci zaručené mzdy pro jednotlivé profese a také k navýšení příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Změní se i nástupní mzda pro střední zdravotnický personál.

Podle předsedy představenstva Jiřího Nováka růst platů navazuje na modernizaci zdravotnických zařízení. „Rozhodnutí představenstva o zvýšení mezd je dobrým předpokladem pro aktualizaci kolektivní smlouvy," dodal.

K navýšení mzdových tarifů pomohla podle generálního ředitele Petra Fialy i nová úhradová vyhláška pro rok 2016 umožňující nemocnicím dosáhnout vyšší výnosy od zdravotních pojišťoven. Nárůst mezd si podle manažerů může firma dovolit i díky dobrým výsledkům hospodaření a úsporám při soutěžích firem o zakázky.

Situace v celé ČR

Situace českého zdravotnictví je neutěšená, resort je podfinancovaný a utíkají kvalifikovaní zdravotníci. Pokud vláda nezatáhne za záchrannou brzdu, potom se poskytování zdravotní péče pro občany zhroutí, řekl v listopadu prezident České lékařské komory Milan Kubek.

„Není možné, aby lékaři v nemocnicích pracovali za mzdy, které jsou třetinové, čtvrtinové proti mzdám v Německu, protože v tom případě je tu nikdo neudrží. Rovněž je třeba zvýšit platby soukromým lékařům, protože jejich příjmy stagnují a náklady rostou," upozornil Kubek.

Výdělek zdravotníků by měl růst rychleji, aby české zdravotnictví bylo schopno konkurovat a sestry a lékaři neodcházeli do ciziny. Kvůli tomu bude nutné zvýšit odvody státu do zdravotního pojištění. Na celostátní listopadové poradě odborářů z nemocnic to řekl premiér Bohuslav Sobotka. „Máme za sousedy Rakousko a Německo, to je velká mzdová konkurence… Musíme přesvědčit naše partnery ve vládě – a zatím se nám to nepodařilo, že růst platů má své důvody a ve zdravotnictví by měl být rychlejší. Němci vedou v češtině kampaně a lákají střední zdravotnický personál. Pokud nebudeme schopni konkurovat, máme velký problém," uvedl Sobotka.

Kvůli vyššímu odměňování je nutné podle něj zvýšit platby státu do zdravotního pojištění za děti, studenty či seniory. Do systému by tak přiteklo víc peněz. Nyní stát odvádí měsíčně za osobu měsíčně 845 korun, od ledna bude dávat 870 korun. Odvody zaměstnanců, zaměstnavatelů i lidí bez práce jsou výrazně vyšší. Řešení vidí předseda vlády i v reformě vzdělávání zdravotníků.

Odboráři si stěžují na to, že se liší odměňování ve státních a soukromých zařízeních a zdravotníci v privátních nemocnicích přidáno nedostávají. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ještě v létě prosazoval 10% zvýšení tarifních platů od 1. ledna 2016, a to všem zaměstnancům ve zdravotnictví bez ohledu na právní formu nemocnic. Návrh na zvýšení tarifů o 10 % vycházel podle odborů ze současné krizové personální situace ve zdravotnictví. Na takové navýšení by bylo v ČR potřeba zhruba 7,2 mld. korun.