Oba kraje mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v zemi. Mělo by vzniknout nejméně 600 nových míst, protože na jedno je maximální dotace 500 000 korun.

Vyplývá to z podmínek programu, který po jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje vyhlásila ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO).

Výzva k předkládání žádostí o peníze z nového programu nazvaného Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje se na webu ministerstva pro místní rozvoj objeví v pondělí 7. dubna. O peníze mohou žádat obce a podnikatelé, pro získání podpory musejí vytvořit nejméně jedno pracovní místo pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru.

Žádosti musí být na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) doručeny do 15. května, příjemce dotací určí komise hodnotitelů.

„Při hodnocení jednotlivých návrhů bude zohledněna především míra nezaměstnanosti v místě realizace podnikatelského záměru, jeho udržitelnost a efektivnost, požadovaná výše dotace na jedno zřízené pracovní místo, včetně posouzení dopadu na rozvoj příslušného regionu," uvedlo MMR v tiskové zprávě.

Původně měly 300 milionů korun, které jsou v dotačním programu k dispozici, získat obce v Ústeckém a Moravskoslezském kraji na investice. Jourová ale už připravený plán zastavila a poslala k přepracování. Nelíbil se jí právě účel, na který peníze měly jít.