Unipetrol zvýšil meziročně své tržby o šest procent na 29 miliard korun. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací dosáhl výše 883 milionů korun.

Na hospodářské výsledky měl negativní vliv zhoršený stav makroekonomického prostředí, zejména rostoucí cena ropy a z toho plynoucí nižší marže v rafinérské i petrochemické části.

Pokračující rozvoj zaznamenal Unipetrol v maloobchodním segmentu. Benzina vstoupila na slovenský trh a celkově provozuje již 412 čerpacích stanic. Svůj tržní podíl z prodeje pohonných hmot v České republice navýšila na 23,4 procenta.

Investice za první čtvrtletí roku dosáhly výše 1 miliardy korun. Směřovaly zejména do výstavby plynové kotelny etylenové jednotky v Litvínově a plynové kotelny v Neratovicích a do rozvoje a modernizace sítě čerpacích stanic Benzina, zejména rozvoje občerstvení Stop Cafe.